Դասարանական

Վերհուշ վերջնագիր-հուշագրություն
Հովհասուն  ամպագոռգոռ-ամպհովհանի
Հանցապարտ  դավադիր
Նենգադավ մաքսատուրք-մաքսնենգորեն
Դյուրավառ ընթերցասրահ- դյուրընթերցելի
Ձյունածածկ ծխնելույզ -ծխածածկույթ

Ան,որեն,ություն,ույթ,ելի,անք

Բնագետ                                 խճանկար-բնանկարիչ
Արևամուտ                              շրջադարձ-արևադարձային
Հրաշամանուկ                       արհեստավարժ-մանկավարժություն
Երկրագունդ                          առատաձեռն-ձեռագնդորդ
Նորավեպ                                հեքիաթասած-վիպասած
Ամանոր                                  հնակարկատ-հնամենի

Ենի,ություն,ան,իչ,ային,որդ