Ուսումնական առաջին շրջանի ամփոփում

•Տեղեկանք ուսումնառության պայմանագրով պարտավորությունների կատարման մասին (կարող է լրացվել google հարցման ձևաթղթով, հրապարակվել pdf-ով):

•Հաճախում-բացակայություն-բաց թողած պարապմունքների լրացում սահմանված կարգով:
Այս ուսումնական շրջանում ունեցել եմ 34 ժամ բացակայություն:

•Ուսումնական բլոգի վարում. բաժիններ, յուրաքանչյուրում նյութերի առկայություն:
Ունեմ հետևյալ բաժինները՝

Ռուսերեն-21 նյութ
Անգլերեն-28 նյութ
Հայոց լեզու-12 նյութ
Գրականություն-10 նյութ
Պատմություն-3 նյութ
Աշխարհագրություն-5 նյութ
Քիմիա-9 նյութ
Ֆիզիկա-5 նյութ
Իսպաներեն-4 նյութ
Քաղաքագիտական ակումբ-1 նյութ
Կենսաբանություն-6 նյութ

Ուսումնական պարապմունքներին մասնակցություն սահմանված կարգով. ուշացումներ:
Մասնակցել եմ սահմանված կարգով բոլոր ուսումնական պարապմունքներին, չունեմ ուշացում:

•Մասնակցություն դասարանի, ընտրությամբ գործունեության խմբի ուսումնական ճամփորդություններին.
Այս ուսումնական շրջանում ճամփորդել եմ մի անգամ՝ դեպի Գյումրի ,մեկ օրով:

•Մասնակցություն ուսումնական նախագծերի, նախագծերի թվարկում, անհատական աշխատանքը նախագծում
Մասնակցել եմ՝ «Իմ սեբաստացիական ուղին» , «Just for fun» ,«Teenage blog» , «Կրթական ինքնավարություն» , «Վիլյամ Սարոյան»

•Մասնակցություն ուսումնական-հասարակական աշխատանքներին,մասնակցություն հիգիենիկ միջվավայրի, գույքի խնամքի աշխատանքներին:
Զբաղվել եմ բույսերի խնամքով:

•Մասնակցություն դասարանում, դպրոցում, կրթահամալիրում կազմակերպված տոնի, ծեսի, ստուգատեսի:
Մասնակցել եմ ՝ «Սեբաստացու օրեր»-ին:

•Մասնակցություն ցուցահանդեսի, համերգի, ներկայացման
Մասնակցել եմ ՝ «Թումանյան-Կոմիտաս 150» խորագրով համերգին:

•Կրթահամալիրի ներքին կարգապահական կանոնների խախտում
Չեմ խախտել

•Անհատական ձեռքբերումները ուսումնական առաջին շրջանում
Ձեռք եմ բերել նոր ընկերներ,նոր շրջապատ:Նաև

•Ուսումնական յուրաքանչյուր դասընթացներից (այդ թվում՝ ընտրությամբ) իր առաջադիմության ինքնագնահատում

Գրականություն-գերազանց
Հայոց լեզու-գերազան
Հանրահաշիվ-գերազանց
Երկրաչափություն-գերազանց
Անգլերեն-գերազանց
Ռուսերեն-գերազանց
Իսպաներեն (ընտրությամբ գործունեություն)-լավ
Ֆիզիկա-լավ
Քիմիա-լավ
Աշխարհագրություն-լավ
Կենսաբանություն-լավ
Պատմություն-լավ
Իրավունք-լավ
Առողջագիտություն-գերազանց
Ֆիզկուլտուրա-լավ
Պար-գերազանց
Երգ-գերազանց

Ուսումնական շրջանի կազմակերպման վերաբերյալ իմ հարցադրումները, առաջարկությունները.
Առաջարկներ չունեմ:

•«Ուսումնական ձմեռ» նախագծով դեկտեմբերի 23-ից հունվարի 7-ը անելիքները

  • Կատարելու եմ հանձնարարված առաջադրանքները
  • Ընտանեկան ֆիլմերի դիտում եմ պլանավորում
  • Նախագծերի կատարում

Ուսումնական երկրորդ շրջանում գործունեության նախագիծ
•Teenage blog
•Քաղաքագիտական ակումբ

Հանրակրթական Դիջիթեք, բնագիտատեխնիկական նախագծերի ստուգատեսներին ներկայացվող նյութեր

Ազգագրական ստուգատեսների կազմակերպման առաջարկներ.
Առաջարկներ չունեմ

•Իմ ընտրած ճամբարային ջոկատը
Հունվարյան ճամբարին մասնակցելու եմ տարբեր առարկայական նախագծերի, ճամփորդությունների, այլ առաջարկվող նախագծերի:

Կրթական ինքնավարություն/10-րդ դասարան/Դասարանական աշխատանք

Հարցեր

1 խումբ Նկարագրեք Երվանդ Դ-ի ժամանակաշրջանի մշակույթը։ Որոնք էին Վանի թագավորության գերագույն աստվածները և ինչ էին խորհրդանշում։ Կազմեք Վանի թագավորության արքայատոհմի ժամանակագրությունը։ Խումբ 2 Պատմեք Ամավիրի մասին Հայկազուն Երվանդականների ժամանակաշրջանի ընթացքում։ Ընտրեք Վանի թագավորության որևէ արքայի և պատմեք նրա մշակուլյաին ձեռքբերումների մասին։ Համեմատեք Վանի թագավորության նյութական մշակույթը Երվանդունիների հետ։ Աղբյուրներ

ԱրարատՈւրարտութագավորությունը՝վավերագրականֆիլմ

Վանիթագավորությունը

ՈՒՐԱՐՏՈՒՆՀԱՅԿԱԿԱՆԹԱԳԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆԷԳԻՏԱԿԱՆՀԻՄՆԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ՝ՄԻԱՎՈՐՎԱԾՄԵԿՖԻԼՄՈՒՄ

Հինշրջանիհայկականմշակույթիզարգացումը
Երվանդունիների մայրաքաղաք Արմավիր

Երվանդ Դ