Գծիկով և առանց գծիկով գրվող բառեր

Բառեր որոնք գրվում են գծիկով
Աղմուկ-աղաղակ,ասել-խոսել,ամառ-ձմեռ,գեներակ-մայոր,անցնող-դարձող,անուն-ազգանուն,Խնկո-ապեր,կերած-խմած,Սայաթ-Նովա,հեռու-հեռու,հեռու-մոտիկ,հայ-ռուսերե,տուն-թանգարան,Տեր-Հովհաննիսյան


Բառեր որոնք գրվում են առանց գծիկի
Առընթեր,առկախ,առդիր, առ այսօր,առ այն,առ այս,առ հարյուր
Ընդհանուր,ընդամենը,ընդհատակ,ընդ որում,ըստ որում,ըստ օրենքի,ըստ երևույթի,ինքնըստինքյան

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s