Հաստատուն մագնիսներ

Մագնիսական երկաթաքարը և այլ որոշ քարեր ունեն ունակություն ձգել տարբեր առարկաներ:Այդ քարերը անվանում են բնական մագնիսներ: Մագնիսը ձգում է երկաթե և պողպատե իրեր,աբելի թույլ է ազդում նիկելե,կոբալտե առարկաների վրա,իսկ փայտի,թղթի,ապակու և այլ նյութերից պատրաստված առարկաների վրա չի ազդում:

Ի տարբերություն երկաթի՝ պողպատից և մի շարք այլ համաձուլվածքներից պատրաստված մարմիններն իրենց մագնիսական հատկությունները պահպանում են շատ ավոլի երկար ժամանակ:Այդպիսի մարմինները կոչվում են հաստատուն մագնիսներ:

Այն տեղամասերը որտեղ մագնիսական ազդեցությունները ավելի շատ են ,կոչվում են մագնիսի բևեռներ:Մագնիսի այն ծայրը,որը ուղված է դեպի հյուսիս,անվանում են հյուսիսային բևեռ և նշանակում N տառով:Իսկ այն ծայրը,որը ուղղված է դեպի հարավ,անվանում են հարավային բևեռ,և նշանակում S տառով:

Եթե երկու մագնիս մոտեցնենք իրար նույնանուն բևեռներով,ապա նրանք իրար կվանեն,իսկ եթե մոտեցնենք տարանուն բևեռներով,ապա կձգեն:Այսինքն եթե մագնիսի հյուսիսային բևեռին մոտեցնենք հյուսիսային բևեռով մի ուրիշ մագնիս ,ապա նրանք իրար կվանեն(նույնը հարավային բևեռներով մագնիսներին է վերաբերվում):Իսկ եթե իրար մոտեցնենք հյուսիսային բևեռով և հարավային բևեռով երկու տարբեր մագնիսներ,ապա նրանք իրար կձգեն:

Giant seashell house in Mexico


This giant seashell house is located in Mexico City, and was built and designed by Arquitectura Organica’s own Javier Senosiain. The home was built back in 2006, and features a smooth front facade met with a giant wall of colored mosaics, lighting up the living space in a stunning rainbow effect

Whether you think it looks like a giant snail or seashell,the home is definitely quite strange, but it was actually designed to blend in with the natural surroundings in what Senosiain likes to call “Bio-Architecture.”