Դասարանական աշխատանք

Տրված բառերի շարքից կազմել նոր բառեր

ա)Վերք,հետամտել,տնակ,գուժկան,վահանաձուկ,վիպասան
բ)գինի,կապոց,դարավոր,կթվորուհի,հիշաչար,լսել

Գինետուն,վիրակապ,ասուլիս,ձկնկիթ,չարագույժ,դարամուտ


ա)Ցուցանակ,կողմ,անդուլ,խորասույզ,մատնահետք,պտույտ
բ)Գծավոր,նավակ,գորգագործ,կցորդ,զարդուղի,շուրջառ

Սուզանավ,շրջապտույտ,ուղեցույց,հետագիծ,գործադուլ,կողմնակից


ա)Աչալուրջ,շքահանդես,իջվածք,կարգավորում,մորթազերծ,կրավորական
բ)Ելնել,վեհապանծ,բարի,բեռ,մտավորական,թույլ,

Լրջմիտ,վեհաշուք,թուլամորթ,ելևէջ,բեռնակիր,