Նախագիծ ,,Ապրիլյան օրացույց,,

Անվանում
Ապրիլյան օրացույց

Նպատակը
Ծանոթացնել մարդկանց ապրիլ ամսվա նշանավոր,հետաքրքիր,սքո օրերին և նրանց պատմության հետ:

Ընթացքը
Հավաքել տեղեկություն սյուն օրվա մասին, անհրաժեշտության դեպքում թարգմանել և տեղադրել բլոգում:

Խնդիրներ
Լեզվական գիտելիքներ, ճանաչում ապրիլ ամսվա նշանավոր օրերը, ճանաչում արտերկրյա տոները:

Ժամկետը
21/04/2020-30/04/2020