Նախագիծ ,, ,,Սասնա ծռեր,, էպոսի վերադարձը,,

Ապրիլի 24-ից մայիսի 2-ը
«Սասնա ծռեր» -մեդիափաթեթ
Միջին դպրոցի 8-րդ դաս․ և ավագ դպրոցի 9-րդ դաս․սովորողների համագործակցություն․
միասնական ընթերցումներ, առցանց հանդիպում-քննարկումներ, տեսադասեր։
Նախագծային առաջադրանքները․

Նպատակը՝

  • Էպիկական ժանրի տարբերում
  • Բարբառային տեքստի հաղթահարում
  • Էպոսի ընթերցում և արժևորում
  • Բարբառի ուսումնասիրում էպոսի բառապաշարի սահմաններում

Ընթացքը՝
Բոլորը կարդում են էպոսը
Պատրաստում ձայնանյութեր, տեսանյութեր, նկարում և պատրաստում են
էպոսի կերպարներ։

Գրավոր աշխատանք բլոգներում․

  • Էպոսի բովանդակությունը
  • Էպոսի առանձնահատկությունները
  • Էպոսն ու հեթանոսությունը
  • Դավթի արձանի պատմությունը
  • Կանայք էպոսում
  • Հայ ժողովրդի առաքինությունները և լավ հատկությունները (յուրաքանչյուր ճյուղից գրել մեկական օրինակ)

«Սասնա ծռեր»․․․շարունակիր՝ էլ ի՞նչ անուններով է կոչվել մեր էպոսը։