Տնային առաջադրանք աշխարհագրությունից 22/03/18

 1. Ի՞նչ տարբերություն կա նյութական արտադրության ոլորտների և ձնկորսության, անտառային տնտեսության, որսորդության միջև:
  Նյութական արտադրության ոլորտից ստանում ենք ավելի քիչ եկամուտ, և այն ավելի տարածված չէ, քան ձնկորսության, անտառային տնտեսության, որսորդության ոլորտները։
 2. Ի՞նչ նյութական բարիքներ է մարդուն տալիս անտառը և այդ բարիքները տնտեսության ո՞ր ճյուղերում են օգտագործվում:
  Անտառը մարդուն տալիս է փայտանյութ, պտուղներ, հատապտուղներ, սերմեր, բույսեր, որոնցից պատրաստում են զանազան դեղեր և այլն։ Այդ բարիքները օգտագործում են գյուղատնտեսությունում։
 3. Ի՞նչ հետևենաքներ են թողնում ձնկորսությունը, անտառային տնտեսությունը և որսորդությունը բնության վրա:
  Անտառային տնտեսությունը մեզ փայտ է տալիս, բայց դրանով մենք ոչնչացնում ենք մեծ քանակով ծառեր, որոնք ապահովում են մեր թթվածինը։ Որսորդության պատճառով կենդանական աշխարհը փոքրանում է։ Նաև հայտնվել են շատ որսագողեր, ովքեր ապորինի որսում են անմեղ և ինչու չէ, նաև կարմիր գրքում գրանցված կենդանիների։

Աշխհարագրության տնային առաջադրանք 15/03/18

Որո՞նք են անասնապահության զարգացման նախադրյալները:

Անասնապահության նախադրյալներից են ՝ կենդանիները ,նրանց տեսակները ,աշխատուժը և պայմանները:
Ի՞նչ կապ ունի անասնապահությունը տնտեսության մյուս ճյուղերի հետ:

Օրինակ՝ բուսաբուծությունը արդյունաբերությանը տալիս է՝ հումք, իսկ անասնապահությանը՝ սննունդ
Նշել այն երկները, որտեղ առաջատար են անասնապահության հետևյալ ճյուղերը՝ ոչխարաբուծություն, խոզաբուծություն, խոշոր եղջերավոր անանսապահություն, ձիաբուծություն, ձնկորսություն: 
Ոչխարաբուծություն-ոչխարաբուծությունը հատկապես զարգացած է Ավստրալիայում, Ղազախստանում

Նոր Զելանդիայում

խոզաբուծություն-Չինաստան

խոշոր եղջերավոր անանսապահություն- բարեխառն գոտու երկրները

ձիաբուծություն-Միջին Ասիա

ձնկորսություն-ԱՄՆ

Տնային առաջադրանք աշխարհագրությունից 22/02/18

Որո՞նք են գյուղատնտեսության զարգացման նախադրյալները:

Գյուղատնտեսության զարգացման նախադրյալներից են ՝ բնակլիմայական պայմանները ,տարածքը ,աշխատուժը ,տեխնիկայի ներդրումը և այլն :

Ի՞նչով է գյուղատնտեսությունը տարբերվում տնտեսության այլ Ճյուղերից:

Արտադրանքի ծավալի ավելացման ուղին նոր բարձր բերքատու մշակաբույսերի ու բարձր մթերատու կենդանիների, ինչպես նաև տեխնիկայի ներդրումն է, բույսերի պաշտպանությունը գյուղատնտեսական վնասատուներից, հողի պարարտացումը, ոռոգումը և այլ միջոցառումների կիրառումը:

Ի՞նչ կապ ունի գյուղատնտեսությունը արդյունաբերության այլ չյուղերի հետ, բերել օրինակներ: 

Այն կապ ունի օրինակ ՝ մեքենաշինության հետ ,որը ապահովում է գյուղատնտեսությունը սարքավորումներով   ,քիմիական արդյունաբերության հետ,որը արտադրում է պարարտանյութեր  :

Ի՞նչով են իրարից տարբերվում գյուղատնտեսության զարգացման ինտենսիվ և էքստենսիվ ուղղությունները, բերել օրինակներ: 

Ինտենսիվ ձևով շատացնում են բերքը ՝ պարարտանյութերով ,սարքավորումներով և այլով ,իսկ էքստենսիվ ձևով միայն տարածքն են մեծացնում:

Տնային առաջադրանք աշխարհագրությունից 08/02/18

Որո՞նք են քիմիական արդյունաբերության զարգացման նախադրյալները:

Քիմիական արդյունաբերության զարգացման նախադրյալներից են ՝ զարգացած արդյունաբերությունը ,ռեսուրսները :

Ի՞նչ դեր ունի քիմիկան արդյունաբերությունը տնտեսության մեջ:

Տնտեսության համար ստեղծում են պլաստիկ իրեր ,արհեստական գործքվածքներ, որոնք կարելի է օգտագործել ամենօր :

Ի՞նչ տեղաբաշխման առանձնահատկություններ ունի սննդի արտադրության տեղաբաշխումը:

Այնտեղ ,որտեղ զարգացած կլինի անասնապահությունը ,այնտեղ էլ մսամթերքի, կաթնամթերքի  արտադրությունը զարգացած կլինի։ 

Այնտեղ ,որտեղ զարգացած կլինի գյուղատնտեսությունը , այնտեղ էլ զարգացած կլինի բանջարեղենի ,մրգերի արտադրությունը :

Աշխարհագրության տնային առաջադրանք

 1. Ի՞նչ դեր ունի մետղաձուլությունը ժամանակակից կյանքում և տնտեսության մեջ: 

Շատ մեծ ,քանի որ մետաղով պատրաստվում են ՝ մեքենաները ,տեխնիկան ,հռթիռաշինություննները ,և այլն :

 1. Ի՞նչպիսի փոխադարձ կապեր կան մեքենաշինության և մետաղաձուլության միջև:

Մետաղաձուլությամբ ստանում են ՝մետաղներ,որոնց օգնությաբ կարելի է ստեղծել մեքենաներ ,որոնց օգնությամբ էլ կարելի է ավիլ լավ հետազոտել մետաղաձուլությունը:

 1. Քարտեզի վրա նշել այն երկրները, որոնք առաջատար են մեքենաշինության ոլորտում: 


Տնային առաջադրանք աշխարհագրությունից  07/12/17

 1. Քարտեզի վրա նշել նավթ, գազ և ածուխ արդյունահանող առաջատար երկրները: 

Նավթ

Գազ

Ածուխ

 1. Ի՞նչ դեր ունի վառելիքաէներգետիկ արդյունաբերությունը տնտեսության զարգացման գործում:

Եթե չլինի վառելիքաէներգետիկ արդյունաբերությունը ,ապա ոչմի մեքենա չի աշխատի ,հոսանք չի լինի ,և դրանից կարելի է ասել ,որ  վառելիքաէներգետիկ արդյունաբերությունը շատ մեծ դեր է կատարում տնտեսությունը զարգացնելու մեջ: 1. Որո՞նք են վառելիքաէներգետիկ արդյունաբերության զարգացման նախադրյալները: 

Վառելիքաէներգետիկ արդյունաբերության զարգացման նախադրյալներից են ռեսուրսները ,բնական պայմանները և աշխատող անձնակազմը:

Տնային առաջադրանք աշխարհագրությունից

 1. Որո՞նք են արդյունաբերության հին և նոր ճյուղերը:

 Արդյունաբերության հին ճյուղերից են ՝ մետաղաձուլությունը ,թեթև արդյունաբերությունը ,իսկ նոր ճյուղեր են էլեկտրաէներգետիկան, մեքենաշինության ճյուղերի մեծ մասը և քիմիան:


 1. Նշեք արդյունաբերության այն ճյուղերը, որոնք դուք առաջնային եք համարում:

Բոլոր ճյուղերը:

 1. Որո՞նք են արդյունաբերության զարգացման նախադրյալները:


Արդյունաբերության զարգացման նախադրյալներն են ՝ռեսուրսները և բնական պայմանները:

Տնային առաջադրանք աշխարհագրությունից 9/10/17

 1. Նշել տարածքով ամենախոշոր 15 երկրները


 1. Նշել բնակչության թվով խոշոր 15 երկրները: Առանձնացնել այն երկրները, որոնք և տարածքով են խոշոր և բնակչությամբ: 1. Նշեք 5 սահմանադրական և 5 բացարձակ միապետություններ

 1. Նշեք 5 երկիր, որոնց աշխարհագրական դիրքը բարենպաստ է, նշեք 5 երկիր, որոնց աշխարհագրական դիրքը անբարենպաստ է: 


  Տնային առաջադրանք աշխարհագրությունից 26/10/17

  1.Ուրվագծային քարտեզի վրա նշել ռասսաների տեղաբախման հիմնական շրջանները:

  2. Գրել հետևյալ երկրներում գերիշխող դավանանքը՝ նշելով նաև համաշխարհային կրոնի ուղղությունը. Արգենտինա, Իսրայել, Ճապոնիա, Չինաստան, Ռուսաստան, Ֆրանսիա, Կանադա, ԱՄՆ, Իրան, Սաուդյան Արաբիա, Ալժիր, Նիգեր, Վիետնամ, Նիդերլանդներ, Կազախստան, Ուկրաինա, Թուրքիա, Ուրուգվայ, Վրաստան, Բրազիլիա, Ավստրալիա, Մոնղոլիա, Հունաստան, Լեհանստան, Հս. Կորեա, Հայսատան:

  Քրիստոնեություն-Ռուսաստան,Կանադա,Ֆրանսիա,Արգենտինա,Ավստրալիա,ԱՄՆ,Նիդերլանդներ,Վրաստան,Բրազիլիա,

  Ուկրաինա,Լեհաստան,Հայաստան ,Ուրուգվայ ,Հունաստան
  Մահմեդականություն-Իրան,Սաուդյան Արաբիա ,Ալժիր,Կազախստան,Նիգեր,Թուրքիա

  Բուդդիզմ-Հս. Կորեա ,Մոնղալիա ,Ճապոնիա ,Վիետնամ,Չինաստան

  Հրեաներ-Իսրայել


  3. Ուրվագծային քարտեզի վրա նշել 5 բազմազգ (պոլիեթնիկ) և 5 միազգ  (մոնոէթնիկ) երկիր

  Տնային առաջադրանք աշխարհագրությունից 

  1. Բնակչության վերարտադրության վրա որ գործոններն են ազդում և ինչպես:

  Ազգային ավանդույթները ,կենցղը ,կրոնը ,զարգացման մակարդակը :

  1. Ուրվագծային քարտեզի վրա նշեք 15 երկիր, որտեղ բնակչության վերարտադրության առաջին տիպն է


  1. Ուրվագծային քարտեզի վրանշեք 15 երկիր, որտեղ բնակչության վերարտադրության երկրորդ տիպն է


  1. Նշած երկրները առանձնացրեք ըստ վերարտադրության առաջին և երկրորդ տիպի
   Ֆրանսիա, Նիգերիա, Սաուդյան Արաբիա, Պորտուգալիա, Ռուսաստան, Արգենտինա, Սիրիա, Կանադա, Ճապոնիա, Պակիստան, Հնդկաստան, Բելգիա, Գերմանիա, Իտալիա, Չինաստան, Ալժիր, Հայաստան, Ուկրաինա, Իսպանիա, Քենիա, Կամերուն, Մալթա, Ինդոնեզիա, Ավստրալիա, Չադ, Նոր Զելանդիա, Հունաստան, Եմեն 


  Առաջին տիպ-Ֆրանսիա ,Պորտուգալիա,Ռուսաստան,Արգենտինա,Սիրիա ,Կանադա ,Գերմանիա ,Իտալիա ,Հայաստան,Իսպանիա ,Բելգիա,Ուկրաինա,Սաուդյան Արաբիա ,Ճապոնիա ,Հունաստան

  Երկրորդ տիպ-Ինդոնեզի ,Նիգերիա ,Հնդկաստան ,Չինաստան ,Նոր Զելանդիա ,Չադ ,Պակիստան ,Ալժիր ,Քենիա ,Ավստրալիա ,Եմեն ,