Նախագիծ ,, Մաթեմատիկայի իմացությունը ըստ տարիքային խմբի,,

Ընտանիքումս կատարեցի մաթեմատիկական հարցում: Ընտանիքիս անդամներին տվեցի հնգական հարց ՝ յուրաքանչյուր տարիքային խմբին համապատասխան իր իմացության աստիճանի: Հարցերը թե՛ երկրաչափությունից էին, թե՛ հանրահաշվից:

Արդյունքում ստացվեց հետևյալը՝

Երկրաչափություն 11/09/18

Առ.2

Բանաձևը

(n-2)×180°

ա)(5-2)×180°=540°

բ)(6-2)×180=720°

գ)(10-2)×180°=1440°

Առ.4

Բանաձևը

(n-2)×180°

(5-2)×180°=540°

Առ.6

Բանաձևը

(n-2)×180°

(4-2)×180°=360°

Լուծում

360°+40°=400°

400÷4=100°

3 անկյունները=100°

Մի կողմը=100°-40°=60°

Առ.8

Բանաձևը

(n-2)×180°

(4-2)×180°=360°

Լուծում

1+2+3+4+5=15

360÷15=24

1×24=24

2×24=48

3×24=72

4×24=96

5×24=120