Նախագիծ ,, Մաթեմատիկայի իմացությունը ըստ տարիքային խմբի,,

Ընտանիքումս կատարեցի մաթեմատիկական հարցում: Ընտանիքիս անդամներին տվեցի հնգական հարց ՝ յուրաքանչյուր տարիքային խմբին համապատասխան իր իմացության աստիճանի: Հարցերը թե՛ երկրաչափությունից էին, թե՛ հանրահաշվից:

Արդյունքում ստացվեց հետևյալը՝

Տնային առաջադրանք հանրահաշվից 09.09.18

ա) y^1=1

y^2=-6

բ) x^1=y^1:3=2

x^2=y^2:3=-4

ա) y=kx

x=3 ,y=6 ,k=?

6=3×k

6:3=2

k=2

բ) y=kx

x=-2 ,y=-10 ,k=?

-10=-2×k

-10:-2=5

k=5

գ) y=kx

x=2 ,y=-8 ,k=?

-8=2×k

-8:2=-4

k=-4

դ) y=kx

x=-1 ,y=4 ,k=?

4=-1×k

4:-1=4

k=4

ա) k=-5:5=-1

բ) k=12:3=4

գ) k=2:4=0,5

դ) k=3:-6=0,5

Տնային առաջադրանք հանրահաշվից

02․05․2018

Բազմություններ

Առաջադրանքներ (տանը)

1)Գտնել հետևյալ բազմությունների միավորումը․

A={1;3;4;5;7}

B={3,5,7,9}

AմիավորումB={1,3,4,5,7,9}

2)Գտնել հետևյալ բազմությունների հատումը.

A={a,b,c,d,e,f}

B={b,c,f,g,h}

AհատումB={b,c,f}

3)25 հոգանոց դասարանում 15 հոգի սովորում է անգլերեն,20հոգի՝ վրացերեն։Դասարանում քանի՞ հոգի է սովորում և անգլերեն,և վրացերեն։

(15+20)-25=10

Պատ.՝ 10 հոգի :

Տանը

5) Լուծե՛ք խնդիրները՝ կազմելով հավասարում.

ABC եռանկյան պարագիծը 57 սմ է, AB կողմի երկարությունը՝

26 սմ, AC-ինը՝ 10 սմ։ Որքա՞ն է BC կողմի երկարությունը։

26+10=36

57-36=21

6) Ուղղանկյան և քառակուսու պարագծերը հավասար են։ Գտե՛ք քառակուսու կողմը, եթե ուղղանկյան չափումներն են՝ 60 սմ և 20 սմ։

(60+20)×2=160

160:4=40

7)  Նավակի արագությունը գետի հոսանքի ուղղությամբ հավասար է

12 կմ/ժ-ի, իսկ հակառակ ուղղությամբ՝ 8 կմ/ժ-ի։ Գտե՛ք գետի

հոսանքի և նավակի արագությունները։

12-8=4

4:2=2

12-2=10

Պատ.՝ նավակի արագությունը -10 կմ/ժ,գետի հոսանքի արագությունը-2 կմ/ժ արագություն

8) Երկու թվերի գումարը հավասար է 1500-ի։ Գտե՛ք այդ թվերը, եթե

մի թվի 5 %-ը հավասար է մյուսի 10 %-ին։

X+2X=1500

3X=1500

X=500

500×2=1000

Պատ.՝ 1 թիվ-1000 ,2-րդ թիվ-500 :

Տանը 09.09.17

Քանի՞ հատ երկնիշ թիվ կա, որոնց տասնյակների թվանշանը մեծ է միավորների թվանշանից:

Պատ.՝ 45

Երեք դարակներում միասին կա 800 գիրք: Հայտնի է, որ երկրորդ դարակում կա երկու անգամ ավելի շատ գիրք, քան առաջինում, իսկ երրորդում 150-ով ավելի, քան երկրորդում: Պարզել, թե քանի՞ գիրք կա դարակներից յուրաքանչյուրում:

800-150=650

650:5=130

130×2=160

160+150=310

Պատ. ՝ 130, 160 ,310:


180 լուցկու հատիկը բաժանել երեք խմբի այնպես, որ առաջինը 40-ով, իսկ երկրորդը 20-ով մեծ լինի երրորդից:

40+20=60

180-60=120

120:3=40

40+40=80

Պատ.՝ 80

Ծովային կրիան կոկորդիլոսից 3 անգամ քիչ ապրեց, իսկ կետից 2 անգամ շատ ապրեց: Պարզել, թե որքա՞ն ապրեց ծովային կրիան, եթե կոկորդիլոսը կետից 250 տարի շատ ապրեց:

250:5=50

50×2=100

Պատ.՝ 100 տարի

Երեք կիլոգրամ մանդարինի և մեկ կիլոգրամ բանանի համար վճարեցին 1500 դրամ: Պարզել, թե որքա՞ն է բանանի գինը, եթե բանանի մեկ կիլոգրամը մեկ կիլոգրամ մանդարինից թանկ է 260 դրամով:

1500-260=1240

1240:4=310

310+260=570

Պատ.՝ 570 դր:


Պարզել, թե ի՞նչ տառ կամ թվանշան է գրված

1AB23D23D23D23D23D23D23D23D23D23D1AB23D23D23D23D23D23D23D23D23D23D

արտահայտության 587587-րդ դիրքում

?

Թիվը 3-ի և 6-ի բաժանելիս ստացված մնացորդների գումարը հավասար է 7-ի: Գտնել այդ մնացորդների արտադրյալը:

?

Տանը

Որքա՞ն է 536­ի 100 %­ը։

536×100:100=536

6) Մի տակառում կա 500 լ խաղողի հյութ, իսկ մյուսում՝ 10 %-ով ավելի։ Քանի՞ լիտր խաղողի հյութ կա երկրորդ տակառում։

500×10:100=50

500+50=550

7)Ո՞րն է ավելի շատ՝ 900-ի 15 %-ը, թե՞ 800-ի 20 %-ը։

900×15:100=135

800×20:100=160

160>135

8)Պատասխանե՛ք հետևյալ հարցերին.

ա) 1 մետրի քանի՞ տոկոսն է 1 դեցիմետրը.

10%

բ) 10 տոննայի քանի՞ տոկոսն է 1 ցենտները.

10%

գ) 1 քառակուսի մետրի քանի՞ տոկոսն է 1000 քառակուսի սանտի-53

մետրը։

100%

9)Ուսանողի թոշակն ավելացել է 2 անգամ։ Քանի՞ տոկոսով է

ավելացել թոշակը։

100%-ով