Նախագիծ ,, Մաթեմատիկայի իմացությունը ըստ տարիքային խմբի,,

Ընտանիքումս կատարեցի մաթեմատիկական հարցում: Ընտանիքիս անդամներին տվեցի հնգական հարց ՝ յուրաքանչյուր տարիքային խմբին համապատասխան իր իմացության աստիճանի: Հարցերը թե՛ երկրաչափությունից էին, թե՛ հանրահաշվից:

Արդյունքում ստացվեց հետևյալը՝

Տրամաբանական խնդիրներ

Օրինաչափություններ

Խնդիր 1:Գտնել օրինաչափությունը և շարունակել հաջորդականությունը․

1,1,2,3,5,8,…

1,1,2,3,5,8,13

Խնդիր 2:Գտնել օրինաչափությունները լրացնել բաց թողնված թվերը․

ա)127 (230 ) 103

227 (340 ) 113

բ)    333  ( 3 )    3
55  (2  )   5

գ)  14    (451)   11
4   (  49 )     9

Խնդիր 3: Ի՞նչ թվանշանով է վերջանում 50-ից մեծ բոլոր երկնիշ թվերի գումարը:

5-ով

Խնդիր 4: Հանդիսատեսները կինոդահլիճից կարող են դուրս գալ նեղ և լայն դռներով: Եթե բացեն միայն նեղ դռները, ապա բոլոր հանդիսատեսները դուրս կգան 15 րոպեում, իսկ եթե բացեն միայն լայն դռները, ապա բոլոր հանդիսատեսները դուրս կգան 10 րոպեում: Պարզել, թե որքա՞ն ժամանակում դուրս կգան բոլոր հանդիսատեսները, եթե բացեն բոլոր դռները միասին:

1/15+1/10=1/25

Խնդիր 5: Ի՞նչ թվանշանով է վերջանում  արտադրյալը․

ա․ 15x25x15x25x15x25x15x25x15

բ․16x26x36x46x56x66x76x86x96

գ․ 1x2x3x4x5x….x98x99x100

Ամառային առաջադրանքներ. Մաթեմատիկա

1.Գտե՛ք տառային արտահայտության արժեքը, եթե a = 7, b = 5.

ա) 3 ⋅ a + 5 ⋅ b

3×7+5×5=46

3×7=21

5×5=25

21+25=46
բ) 10 ⋅ (a + b) ։ 3

10×(7+5):3=40

7+5=12

10×12=120

120:3=40
գ) (a – b) ⋅ 4 + a ⋅ b

(7-5)×4+7×5=42

7-5=2

2×4=8

7×5=35

35+8=42
դ) 95 ։ b + 49 ։ a

95:5+49:7=26

95:5=19

49:7=7

19+7=26
ե) (a – 7) ⋅ 8 + (b – 5) ⋅ 4

(7-7)×8+(5-5)×4=0

7-7=0

0×8=0

5-5=0

0×4=0

0+0=0
զ) (a – 7) ⋅ (b – 5)

(7-7)×(5-5)=0

7-7=0

5-5=0

0×0=0
2.160 գ ծովի ջրում պարունակվում է 8 գ աղ։ Քանի՞ գրամ ծովի ջուրն է պարունակում 56 գ աղ։

Լուծում

160:8=20

20×56=1120

Պատ.՝ 56գ աղի համար պետք է 1120գ ջուր:

 

3.Գրքում կա 400 էջ։ Նրա էջերի 54 %-ը քանի՞ անգամ է շատ նրա էջերի 18 %-ից։ Կփոխվի՞ արդյոք պատասխանը, եթե գրքում լինի 300 էջ։

Լուծում

 400×54:100=216

400×18:100=72

216:72=3
300×54:100=162

300×18:100=54

162:54=3

Պատ.՝ էջերի 54%-ը 3 անգամ մեծ է էջերի 18%-ից ,եթե գրքում լինի 300 էջ պատասխանը չի փոխվի :

 

4.Պահեստում 2000 կգ մթերք կար։ Առաջին օրը պահեստից տարան ամբողջ մթերքի 40 %-ը, երկրորդ օրը՝ մնացածի 30 %¬ը։ Քանի՞ կիլոգրամ մթերք մնաց պահեստում։
Լուծում

2000×40:100=800

2000-800=1200

1200×30:100=360

1200-360=940
Պատ.՝ կմնա 940 կգ մթերք:

 

5.Արաքս գետի երկարությունը 1072 կմ է։ Ի՞նչ երկարություն կունե¬նա այդ գետի պատկերումը քարտեզի վրա, որի մասշտաբը 1 ։ 5000000 է։
Լուծում

5000000×1072=5360000000

6.Դպրոցում կա 480 աշակերտ։ Նրանց 35 %¬ը մասնակցել է մարզա¬կան մրցումներին։ Աղջիկները մրցումների մասնակիցների 25 %¬-ն են։ Քանի՞ աղջիկ է մասնակցել մրցումներին։
Լուծում

480×35:100=168

168×25:100=42
Պատ.՝ 42 աղջիկ է մասնակցել մրցումներին :

 

7.Համաձուլվածքը կազմված է կապարից և երկաթից, որոնց զանգվածները հարաբերում են այնպես, ինչպես 2 ։ 7։ Որքա՞ն կապար և որքա՞ն երկաթ է պարունակում այդպիսի համաձուլվածքի կտորը, եթե նրա զանգվածը 3600 գ է։

Լուծում

2+7=9

3600:9=400

400×2=800

400×7=2800
Պատ .՝ 800գ կապար ,2800գ երկաթ :
8.Պահանջվում է պատրաստել սպիրտի և ջրի խառնուրդ, որում ջուրը և սպիրտը ունեն 1 ։ 4 հարաբերությունը։ Քանի՞ լիտր ջուր և քանի՞ լիտր սպիրտ պետք է վերցնել 10 լ այդպիսի խառնուրդ ստանալու համար։

Լուծում

1+4=5

10:5=2

2×1=2

2×4=8
Պատ.՝ 2լ ջուր ,8լ սպիրտ :

 

9.Երեք գրքի համար վճարել են 4000 դրամ։ Առաջին գրքի գինը բոլոր գրքերի արժեքի 20 %-ն է։ Մյուս երկու գրքերի գների հարաբերությունը հավասար է 9 եւ 7 թվերի հարաբերությանը։ Ի՞նչ արժե գրքերից յուրաքանչյուրը։

Լուծում

4000×20:100=800

4000-800=3200

9+7=16

3200:16=200

200×7=1400

200×9=1800
Պատ.՝ 1գիրք -800 դր ,2-րդ գիրք 1400 դր ,3-րդ գիրք 1800: 

10.Թոռնիկն այնքան ամսական է, քանի տարեկան որ պապն է։ Պապն ու թոռնիկը միասին  91 տարեկան են։ քանի՞ տարեկան է պապը, քանի՞ տարեկան՝ թոռնիկը։

 

Լուծում

 Պապիկի տարիք-X

Թոռնիկի տարիք – X:12
X+X/12=91

(12X+X)/12=91

13X=91×12

X=(91×12)/13

X=84

91-84=7

Պատ.՝ պապիկի տարիք-84 ,թոռնիկի տարիք 7  :

Թվի բազմապատիկ 

Թվի  բազմապատիկ

Խնդիր 1: Հաշվել 4-ին բազմապատիկ բնական թվերի քանակը, որոնք փոքր են 1000-ից:

Միավոր 1:

1000:4=250 թիվ

Խնդիր 2: Գտնել երկու այնպիսի պարզ թիվ, որոնց և՛ գումարը, և՛ տարբերությունը նույնպես պարզ թվեր են:
3+2=5

3-2=1

3-ն ու 2-ը

Միավոր 1:

Խնդիր 3: 2 գյուղացի 4 ժամում միասին հավաքում են 64 կգ խնձոր: Քանի՞ ժամում կհավաքեն 96 կգ խնձորը, եթե այգում միաժամանակ աշխատեն 4 գյուղացիներ:

64:4=16

16:2=8

8×4=32

96:32=3 ժ

Միավոր 1:

Խնդիր 4: Հաշվել հետևյալ թվի տված մնացորդը 3-ի վրա բաժանելիս.. 124⋅45−12345⋅5645+12⋅546124⋅45−12345⋅5645+12⋅546:

Մնացորդը բաժանվում է 3-ի

124-

45+

12345+

5645-

12+

546124-

45+

12345+

5645-

12+

546+

Պատ.՝մնացորդը 0

5: Ընտանիքի անդամներով գիշերով մոտենում են կամրջին: Հայրը կամուրջը կարող է անցնել 1րոպեում, մայրը` 2, երեխան` 5, իսկ տատիկը 10րոպեում: Կամրջի վրա միաժամանակ կարող է գտնվել երկու հոգի: Ընտանիքի անդամներին օգնեք 17 րոպեում անցնել կամուրջը, եթե նրանք ունեն միայն մեկ լապտեր (առանց լապտերի ուղեկցության քայլել չի կարելի, հեռվից լապտերով լուսավորել չի կարելի):

Հայրը տարավ տատիկին-10ր

Հայրը հետ եկավ-11ր

Մայրը երեխային տարավ-13 ր

Մայրը հետ եկավ-15ր

Հայրն ու մայրը հետ եկան -17ր
Միավոր  2:
Խնդիր 6: Հեծանվորդը A քաղաքից ուղևորվում է դեպի B քաղաք` շարժվելով 10կմ/ժ արագությամբ: Երբ Aքաղաքից հեռացել էր 15կմ-ով, A քաղաքից նույն ուղղությամբ դուրս է գալիս մոտոցիկլավարը՝ շարժվելով 25կմ/ժ արագությամբ և նրանց միաժամանակ հասնում են B քաղաք: Գտնել A և B քաղաքների միջև եղած հեռավորությունը;

 

15+10=25

25 =25

Հեռավորությունը 25 կմ

Միավոր  2:

Դասարանում

Թվի  բաժանարար
Խնդիր1: Սեղանի վրա դրված է 6 թուղթ: Ամեն անգամ թույլատրվում է վերցնել ցանկացած թվով թղթեր և յուրաքանչյուրը բաժանել 6 մասի: Հնարավո՞ր է արդյոք, որ որոշ քայլերից հետո սեղանին լինի 2017 կտոր թուղթ:

Եթե բոլոր թղթերը բաժանենք 6 մասերի ,կստացվի զույգ թիվ ,իսկ 2017-ը կենտ թիվ է ,հետևաբար հնարավոր չէ :

Խնդիր 2: 19 նապաստակներից պետք է դասավորել վանդակներում այնպես, որ տարբեր վանդակներում լինեն տարբեր քանակությամբ նապաստակներ: Առավելագույնը քանի՞ վանդակում է հնարավոր տեղավորել նապաստակներին:

1+3+4+5+6=19

5
Խնդիր 3: Կապիկների երկու խումբ սկսեցին կոկոսով ֆուտբոլ խաղալ։ Առաջին խաղը պարտվեց առաջին խումբը և իր ունեցած բանանների կեսը տվեց երկրորդ խմբին։ Երկրորդ խաղը պարտվեց երկրորդ խումբը և իր ունեցած բանանների կեսը տվեց առաջին խմբին, որից հետո վերջին երրորդ խաղը կրկին պարտվեց առաջինը և իր ունեցած բանանների կեսը տվեց երկրորդին։ Ինչից հետո առաջին խմբի մոտ եղավ 15 բանան, իսկ երկրորդի մոտ՝ 33։ Առաջին խումբը սկզբում քանի՞ բանան ուներ։ 
1 թիմ-15 15×2=30

2 թիմ -33 33-15=18

30-18=12

18×2=36

12×2=24

36-12=24
Երկու թմերը ունեին 24 բանան

Խնդիր 4: Գտնել 16⋅26⋅36⋅46⋅⋯⋅96  արտահայտության արժեքի վերջին թվանշանը. 

Վերջին թվանշանը 6 է 

Խնդիր 5: 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4 թվանշանները դասավորել այնպես, որ երկու 1-երի միջև գրված լինի մեկ թվանշան, 2-ների միջև՝ երկու թվանշան, 3-ների միջև՝ երեք և 4-երի միջև՝ չորս։
41312432

23421314
Խնդիր 6: Մեծ սեղան ստանալու համար իրար միացրին հնգանկյան տեսք ունեցող մի քանի սեղան՝ ինչպես ցույց է տրված նկարում։ Սեղանի յուրաքանչյուր բաց կողմում կարող է նստել միայն մեկ մարդ։ Քանի՞ հատ այդպիսի սեղան պետք է միացնել իրար 50 մարդ տեղավորելու համար։
50-8=42

42:3=14

14+2=16

      Խնդիր 7: Ուղղանկյունը բաժանված է 7քառակուսիների, ինչպես պատկերված է նկարում: Գտնել ուղղանկյան մակերեսը, եթե հայտնի է, որ փոքր կողմով քառակուսիների կողմի երկարությունը հավասար է 6:

24-լայնություն 

26-երկարություն

3×6=18

18+6=24

24:3=8

18+8=26

26×24=624

                               

                      
                                                                      

<> նախագծի պատում

Այսօր մենք իրականացրեցինք մաթեմատիկական մայիսյան տասնմեկերորդ հավաքի առաջադրանքներից մեկը:Մենք իրականացրեցրեցինք <Մեր երազանքների տունը > նախագիծը: Թելի և մեխերի օգնությամբ մենք գծեցինք հատակագիծը :Գծեցինք երկու ննջասենյակ ,հյուրասենյակ ,սանհանգույց,խոհանոցը և մուտքը :Մենք սկզբում գծեցինք ամբողջ տունը ,հետո սկսեցինք բաժանել տարբեր մասերի : ամբողջ դասարանով իրականացրեցինք այդ հիանալի և հետաքրքիր նախագիծը:Այս նախագծի օգնությամբ ես սովորեցի կիսով չափ շինարարություն  :

Առցանց ուսուցում, մաթեմատիկա 3-րդ շաբաթ

Տանը

11 թվի բազմապատկումը

 

Եթե 11-ը բազմապատկում ենք միանիշ թվով ,ուրեմն գրում ենք այդ թիվը և միավորի տեղը և տասնավորի տեղը:

Օրինակ ` 2×11=22

9×11=99

7×11=77

Եթե 11 բազմապատկում ենք երկնիշ թվով ապա կատարում ենք այսպես `

Օրինակ ` x 25

                  11

                 +25

                 25     

                 275

Այսինքն ` որպես միավոր գրում ենք երկնիշ թվի միավորը,որպես ի տասնավոր գրում ենք երկնիշ թվերի միավորների գումարը,որպես հարյուրավոր  երկնիշ թվի տասնավորը:Այս կանոնը գործում է միայն այն երկնիշ թվերի համար ,որոնց միավորների գումարը չի գերազանցում 9-ը:

 

վարժ.1178,ա,դ,է,ժ

½+1/4=ընդ.բաժանարար-4-4:2×1+4:4+1=2+1=¾

⅞+5/18=ընդ.բաժանարար-72-72:8×7+72:18×5=63+90=153/72

5/24+41/36=ընդ.բաժանարար-72-72:24×5+72:36×41=30+82=112/72

7/32+5/28=ընդ.բաժանարար-224-224:32×7+224:28×5=49+40=89/224

 

վարժ.1229,ա, բ, գ

2/4-¼=ընդ.բաժանարար-4-4:4×2-4:4×1=2-1=¼

6/5-⅗=ընդ.բաժանարար-5-5:5×6-5:5×3=6-3=⅗

3/7-1/7=ընդ.բաժանարար-7-7:7×3-7:7×1=3-1=2/7

 

վարժ.1250,ը,թ,ժ

15/14×5/3=75/42

15×5=75

14×3=42

 

12/17×31/27=372/459

12×31=372

17×27=459

 

56/39×13/8=728/312

56×13=728

39×8=312

 

վարժ.1317

 

5/6x*=23/12=23/10

*=23/12×6/5=23/10

 

14/4=7/10x*=4

*=4/14×10/7=4

 

96/17x*=18/51

*=18/51×17/96=1/16

Իմ տան հյուրասենյակի մակերեսը

երկ.-6 մ

լայն.-4 մ

 

6×4=24մ2