Տրամաբանական խնդիրներ #12

Եթե 77 x = 249 x = 796 x, ապա ինչի՞ է հավասար x -ը:

x=0

2. Գտիր օրինաչափությունը:

January: 7110
February: 826
March: 5313
April: 541
May: 3513
June: 4610
July: 4710

August –681

3. 1/2 of 2/3 of 3/4 of 4/5 of 5/6 of 6/7 of 7/8 of 8/9 of 9/10 of 1,000 = ?

100

4. Ի՞նչ ուղղությամբ է շարժվում ավտոմեքենան:

Քանի որ տվյալ մեքենան չունի անիվներ, և այն չի կարող շարժվել:

5. Ի՞նչ եք տեսնում այս նկարում․․․ կամ ո՞ւմ

Տվյալ նկարում պատկերված է ՝ Վան Գոգը,մի տղամարդ, մի կին, դաշտավայր և երկու տուն:

222

6. Ընկերներով գնացին ձուկ բռնելու: Բռնեցին 6 ձուկ առանց գլխի, 9 ձուկ առանց պոչի և 8 ձուկ մեջտեղից կիսած: Քանի՞ ձուկ բռնեցին ընկերներով:

0 հատ

7. I know a rock group of four men that do not sing. Do you?

There are Mount Rushmore.

8. Որը ավելի շուտ կլցվի

3-րդը

111

9. Գնացքով ճամփորդությունս տևում է 47 րոպե, իսկ հետո տաքսիով 19 րոպե ավելի երկար իսկ հետո ինքնաթիռով պետք է տևեր հինգ ժամ: Ո՞ւր էի ես գնում։

Օդանավակայան

Տրամաբանական խնդիրներ

  1. Հաշվիր փողոցի լայնությունը եթե սև շերտերի լայնությունը 0,5 մ է, իսկ սպիտակ շերտերինը՝ 0,6 մ:

Crosswalk

7×0.5=3.5 մետր

8×0.6=4.8 մետր

4.8+3.5=8.3 մետր

2. Ամերիկայում ջերմաստիճանը չափում են Ֆարենհեյթ (F) – ով, իսկ Հայաստանում Ցելսիուս (C)-ով: Ֆարենհեյթը ցելսիուսով արտահայտվում է հետևյալ բանաձևով. C = 5 (F- 32)/ 9: Մեզ մոտ +20 աստիճանը և – 15 աստիճանը Ամերիկայում քանի՞ աստիճան կլինի ֆարենհեյթով արտահայտած:

(20 °C × 9/5)+32=68 °F

(-15 °C × 9/5)+32=5 °F

3. Պատկեը պետք է բաժանել ավելի փոքր քառակուսիների: Ամենաքիչը քանի՞ քառակուսու կարելի է բաժանել պատկերը:

751

Տրամաբանական խնդիրներ #10

1) 2^4=16
3^4=81
4^4=256

2) (1/2^6)=1/64
(-1/2^6)=-1/64
(1 1/2^4)=81/16

3) 4×3^2-8:4^3=35,875
4×3^2=36
8:4^3=0,125
36-0,125=35,875
6^2×8^2+2^3×5^4=7304
6^2×8^2=2304
2^3×5^4=5000
2304+5000=7304
(0,1)^4-(0,2)^4=-0,0015
0,1^4=0,0001
0,2^4=0,0016
0,0001-0,0016=-0,0015

4) 16=2^4
64=2^6
-128=-2^7
1024=2^10

5) 0,01=0,1^2
0,001=0,1^3
0,0001=0,1^4
0,00001=0,1^5

6) ա) այո
բ)այո
գ)այո

Տրամաբանական խնդիրներ

Խնդիր 1։Հաշվել 1-ից մինչև 20 թվերի քառակուսիները։

1^2=1

2^2=4

3^2=9

4^2=16

5^2=25

6^2=36

7^2=49

8^2=64

9^2=81

10^2=100

11^2=121

12^2=144

13^2=169

14^2=196

15^2=225

16^2=256

17^2=289

18^2=324

19^2=361

20^2=400

Խնդիր 2։Հաշվել 1-ից 100 թվերի գումարը։

1+100=101

100:2=50

101×50=5050

Խնդիր 3։Քանի՞ միանման նվեր կարելի է պատրաստել 30 կոնֆետով և 45 շոկոլադով,այնպես որ յուրաքանչյուր տուփում լինի հավասար քանակով կոնֆետ և շոկոլադ։

Խնդիր 4։ Քանի՞ եռանիշ թիվ կա, որոնք գրվում են 0, 3, 7 թվանշաններով, և թվի գրության մեջ կրկնվող թվանշաններ չկան:

703,307,370,730

Պատ.՝ 4 թիվ

Խնդիր 5։Հաշվի՛ր ?-ը
?-ը հավասար է 90-ի
Captionless Image

Տրամաբանական մաթեմատիկա #3

ԽՆԴԻՐ #1

Երևանի եկնադանաբանական այգու ուղտայծերի սննդակարգում գրանցված են 9 անուն կերակրատեսակ (խնձոր, գազար, կաղամբ, ճակնդեղ, եգիպտացորենի հատիկ, վարսակ, գարի, ցորենի թեփ, խոտ)։ Իսկ այգու գետաձին ուտում է 11 անուն կերակրատեսակ։ Ընդանուր առմամբ քանի՞ կերակրատեսակ են ուտում երկու կենդանիներն իրար հետ, եթե գետաձիու և լամաների (ուղտայծ) կերակրացանկի տեսակներից 6-ը նույն մթերքներն են (խնձոր, գազար, կաղամբ, ճակնդեղ, ցորենի թեփ, խոտ)։

11-6=5

9+5=14

ԽՆԴԻՐ # 2

Մինչև 6 ամսական պիթոն օձը մաշկը փոխում է ամեն ամիս, 6 ամսականից մինչև 1 տարեկան` 1,5 ամիսը մեկ, իսկ 1 տարեկանից բարձր` 2 ամիսը մեկ: Կախված օձի տեսակից` մաշկափոխությունը տևում է յոթ օրից մինչև երկու շաբաթ: Քսանհինգ տարեկան պիթոնը իր ողջ կյանքի ընթացքում քանի՞ անգամ է մաշկը փոխել:

Իսկ դուք գիտեի՞ք, որ պիթոնները քսանհինգ տարի կարող են ապրել:

6×24=144

6+4=10

144+10=154

ԽՆԴԻՐ #3

Երևանի կենդանաբանակ այգում ապրում է 21 եվրոպական եղնիկ: Եվրոպական եղնիկները այգում կերակրվում են ամեն օր` օրը 3 անգամ: Մեկ եղնիկի կերը բաղկացած է 3 հիմնական մասից.

Հյութալի կեր (խնձոր, գազար, կաղամբ ճակնդեղ),

Խտացված կեր (եգիպտացորենի հատիկ, վարսակ, գարի, ցորենի թեփ),

Չոր կեր (ծղոտ, առվույտ, սարի խոտ) :

Մեկ եվրոպական եղնիկը օրական ուտում է 2.6 կգ կեր ( հյութալի և խտացված կեր, որից 1.2 կգ-ը խտացված կեր է) և (2-5) կգ չոր կեր (թարմ խոտ`կախված սեզոնից):

Եղնիկներից 6-ը ծնվել են 2016 թ.-ի հունիս ամսին: Մինչև մեկ տարեկան դառնալը (մինչև 2017 թ.-ի հունիս ամիսը) նրանք ուտում են հասուն եղնիկի կերաբաժնից 50%-ով քիչ:

Քանի՞ գրամ հյութալի կեր կպահանջվի Երևանի կենդանաբանական այգու բոլոր եվրոպական եղնիկներին 2017 թ.-ի ապրիլ ամսվա ընթացքում կերակրելու համար:

21-6=15

15×1400=21000գ

6×700=4200գ

21000+4200=25200գ

25200×20=756000գ=756կգ

Տրամաբանական մաթեմատիկա

1․ Գտեք սխալը: Ոչ հեռու անցյալում խանութներում մետրանոցներիի փոխարեն գործածում էին յարդը: Վաճառողը կտորի եզրը մի ձեռքով դնում էր քթին, մյուս ձեռքով այն ձգում էր մինչև մատների ծայրը. ստացվում էր մեկ յարդ: Մի անգամ նման խանութից կինը գնել էր 10 յարդ կտոր: Նա տանը ստուգեց ու համոզվեց, որ վաճառողը իրեն չի խաբել, բայց նրա ամուսինը չափեց կտորը և տեսավ, որ այն 9 յարդ է:

Ամուսնու ձեռքը ավելի երկար էր ,քան վաճառողինը ,այդ պատճառով էլ ամուսնու համար այն 9 յարդ էր :

2․Գտեք սխալը:

1 ար= 100մ2 = 100 սմ x 100սմ = 1մ x 1մ = 1մ2 , 1 ար= 1մ2

Ստուգում ենք մեր գիտելիքները․ արդյոք հիշո՞ւմ ենք կարգային միավորները:

Օրինակ` 457903 թվի գրության մեջ մենք պետք է իմանանք, որ

3 – ը ցույց է տալիս, որ առաջին`միավորների կարգում կա 3 միավոր,

0 –ն ցույց է տալիս, որ երկրորդ`տասնյակների կարգում կա 0 տասնյակ,

9-ը ցույց է տալիս, որ երրորդ`հարյուրյակների կարգում կա 9 հարյուրյակ,

7-ը ցույց է տալիս, որ չորրորդ`հազարյակների կարգում կա 7 հազարյակ,

5-ը ցույց է տալիս, որ հինգերորդ`տասհազարյակների կարգում կա 5 տասհազարյակ,

4- ը ցույց է տալիս, որ վեցերորդ`հարյուրհազարյակների կարգում կա 4 հարյուրհազարյակ:

3․ Տրված թվերը ներկայացրու կարգային գումարելիների գումարի տեսքով:

34=30+4 345=300+40+5 58901=50000+8000+900+1

80=80 4089=4000+80+9 60091=60000+90+1

900=900 6900=6000+900 20302=20000+300+2

4․Կարգային գումարելիների գումարը գրիր թվի տեսքով:

8000 + 20 + 6 =8026 6000 + 300 + 20 + 1=6321

5000 + 200 + 30 =5230 2×100000 + 3×100 + 3×1=200303

3 հազ. + 2 հ. + 1տ. + 1մ=3211 7×1000 + 5×1=7005

900000 + 3000 + 2 =903002 9000000 + 9×1=9000009

5․ Նկարում կա 5 հավասար քառակուսի: երկու գծիկ տեղափոխելով ստանալ 4 հավասար քառակուսի:

11111

6. Թվաբանական գործողությունների և փակագծերի օգնությոմբ (ուղղահայաց, հորիզոնական կամ էլ թեք) ստացեք ճշմարիտ հավասարություն: Օրինակ` 63=7×9, 9x(3+6)=81

Գտեք առնվազն 6 հավասարություններ: