Տնային առաջադրանք ֆիզիկայից

Լրացուցիչ առաջադրանք
Չափեք ձեր քայլի միջին երկարությունը և որոշեք տնից մինչև մոտակա կանգառը ձեր
անցած ճանապարհը:

Իմ ոտքի միջին երկարությունը 55սմ է :Մեր տանից դեպի ամենամոտ կանգառը 210 մետր է:Իմ անցած ճանապարհը հավասար է 345 քայլի :

1.Որքան ժամանակում սահնակը,շարժումն սկսելով դադարի վիճակից ,կանցնի 72մ
ճանապարհ,եթե շարժվում է հաստատուն`4մ/վ:

a=v/t

a=72մ/4մ/վ=18մ/վ^2

2.Ավտոնեքենան դուրս գալով կանգառից,10վ-ում անցնւմ է 400մ ճանապարհ:Մեքենայի
շարժումը համարելով հավասարաչափ արագացող`որոշեք այդ շարժման արագացումը
և մեքենայի վերջնական արագությունը:

v=s/t

v=400մ/10վ=40մ/վ^2

a=v/t
a=4մ/վ^2

Սովորել՝ Է. Ղազարյանիդասագրքից. էջ3-ից մինչև էջ6
Վ.Ի Լուկաշիկի խնդրագրքից կատարել խնդիրներ 113-ից մինչև 115-ը

առ.113

V=36 կմ/ժ =36×1000մ/վ=36000

մ/վ-?

36000:1000=10 մ/վ

առ.114

V1=7,9 կմ/վ

V2=11,2 կմ/վ

V3=16,7 կմ/վ

մ/վ և կմ/ժ-?

մ/վ

V1=7,9 կմ/վ=7,9×1000մ/վ=7900մ/վ

V2=11,2 կմ/վ=11,2×1000մ/վ=11200մ/վ

V3=16,7×1000մ/վ=16700մ/վ

կմ/ժ

V1=7,9 կմ/վ=7,9/1/3600ժ=7,9×3600ժ=28440կմ/ժ

V2=11,2 կմ/վ=11,2/1/3600ժ=11,2×3600ժ=40320կմ/ժ

V3=16,7×3600վ=16,7/1/3600ժ=16,7×3600ժ=60120կմ/ժ

առ.115

V1=2700 կմ/ժ

V2=715մ/վ

Որն է մեծ-?

2700:3600×1000=750մ/վ

750մ/վ>715մ/վ

A-ից B-750 մ/վ

B-ից A- 715 մ/վ

A-ից B-ն ավելի մեծ է

Տնային առաջադրանք քիմիայից 12/04/18

13-Ալյումին-Al

3-րդ պարբերություն , 3-րդ խումբ և գլխավոր ենթախումբ

13-27-13=14 նեյտրոն
89-Ակտինիում-Ac

7-րդ պարբերություն , 3-րդ խումբ և  երկրորդական ենթախումբ
227-89= 138 նեյտրոն
41-Նիոբիում -Nb

5-րդ պարբերություն , 5-րդ խումբ և  երկրորդական ենթախումբ
93-41=52 նեյտրոն
7-Ազոտ-N

Առաջին պարբերություն , 5-րդ խումբ և գլխավոր  ենթախումբ
14-7=7 նեյտրոն
33-Արսեն-As

4-րդ պարբերություն , 5-րդ խումբ և  գլխավոր ենթախումբ
75-33=42 նեյտրոն

Հետաքրքիր փաստեր քիմիայի մասին

Քիմիան հետաքրքրաշարժ գիտություն է, որը լի է անսովոր մանրուքներով: Ահա որոշ զվարճալի և հետաքրքիր քիմիական  փաստեր ձեզ համար:

 1. Հելիումով փուչիկները օդ են բարձրանում ,քանի որ հելիումը թեթև է օդից :
 2. Շատ ջուր խմելուց մարդ կարող է մահանալ :
 3. Մարսը կարմիր է ,քանի որ այն պարունակում է շատ երկաթի օքսիդ կամ ժանգ:
 4. Հեղուկ օդը ունի մուգ կապույտ երանգ ,ինչպես ջուրը :
 5. Երբեմն տաք ջուրը ավելի շուտ է սառում (սառցակալում) քան սառը ջուրը :
 6. Այն ժամանակ երբ դու զգում ես ,որ ծարավ ես ,ապա դու կորցրել ես քո օրգանիզմի ջրի մոտ 1%-ը :
 7. Շատ ռադիոակտիվ տարրերը մթության մեջ լույս են տալիս :
 8. Մաքուր (բնական) տարրը կարող է ընդունել տարբեր ձևեր ,

Աղբյուր՝

https://www.thoughtco.com/fun-and-interesting-chemistry-facts-604321

Թարգմանեց ՝ Աստղիկ Ավագյանը :

Տնային առաջադրանք քիմիայից 15/03/18

​Հարցեր և վարժություններ

1. Ո՞ր «հարկում» և ո՞ր «բնակարանում է ապրում» ածխածին տարրը:

Ածխածինը ապրում է 2-րդ «հարկի» 6-րդ «բնակարանում»

2. Ո՞ր տարրն է «ապրում» 20-րդ «բնակարանում»:

20-րդ «բնակարանում» ապրում է Կալցիում տարրը :

3.Պարզաբանե’ք (օրինակներով ու մեկնաբանություններով) պարբերություն, խումբ,

գլխավոր ու երկրորդական ենթախմբեր, կարգաթիվհասկացությունները:

Պարբերությունը՝տարրերի հորիզոնական շարքեր են, գրված ըստ կարգաթվերի մեծացումով,սկսվում ենալկալիական մետաղով վերջանում ազնիվ գազով:

 Պարբերությունները, բացառությամբ առաջինի, տարրերի այն հորիզոնական շարքերն են, որոնքսկսվում են ալկալիական մետաղով և վերջանում իներտգազով:

4. Ո՞րն է հինգերորդ «ավելորդ» տարրը` Be, Sr, Zn, Mg, Ca:

Ավելորդ է Zn տարրը ,քանի որ այն գտնվում է ,ուրիշ խմբում:

5. Լրացրե’ք հետևյալ աղյուսակը.

II խումբ
Գլխավոր  ենթախումբ Երկրորդական  ենթախումբ

1. Be`բերիլիում

2. Mg

3. Ca

4. Sr 1. Zn` ցինկ

5. Ba 2. Cd

6. Ra 3. Hg

 

Լրացրե‘քբաց թողած բառակապակցությունը.

Քիմիական տարրերի առաջացրած պարզ նյութերի, ինչպես նաև  միացությունների ձևերն ու հատկությունները պարբերական կախման մեջ են տարրերի  հարաբերական ատոմային զանգվածների մեծությունից:

Համապատասխանեցրե‘ք քիմիական տարրն իր խմբի   համարին և ընտրե‘ք ճիշտ համապատասխանություններ  ներառած շարքը:

Տարրը Խումբը

1) H ա) IV

2) Be բ) V

3) CI գ) II

4) N դ) I

ե) VII

1) 1գ, 2դ, 3ե, 4ա
2) 1դ, 2ե, 3բ, 4դ
3) 1դ, 2գ, 3ե, 4բ
4) 1գ, 2բ, 3ա, 4բ

Տնային առաջադրանք քիմիաից

Բացատրե՛ք «ատոմ» բառի իմաստը և տվե՛ք նրա սահմանումը:

Ատոմ բառը եկել է հունարեն ատոմոս բառից ՝ նշանակում է անբաժանելի :Ատոմը նյութի ամենափոքր մասնիկն է ,միշտ շարժման մեջ է ,անտեսնելի է անզեն աչքով :
Պատկերացրե՛ք, որ ձեր ձեռքին կախարդական փայտիկ է, և դուք փոխարկում եք

ա) քարը` ավազի, բ) թթվածինը` օզոնի, գ) սառույցը` գոլորշու: Ո՞ր դեպքում եք

դուք քիմիական փոխարկում կատարել:

Բոլոր դեպքերում ,բացի Բ-ից բոլոր նյութերը փոխվում են և դռնում այլ նյութ ,իսկ Բ-ում տեղի է ունենում քիմիական փոխանակում:
Հետևյալ նյութերից որո՞նք են պարզ` ջուր, օզոն, պղինձ, թթվածին, ազոտ:
Թթվածին,օզոն.պղինձ և ազոտ :
Լրացրե՛ք բաց թողած բառը. «Քիմիական տարրը միատեսակ հատկություններով

…… որոշակի տեսակ է»:

Քիմիական տարրը միատեսակ հատկություններով

ատոմների որոշակի տեսակ է
Ո՞ր պնդումն է վերաբերում 1. պարզ նյութին, 2. բարդ նյութին.

Բ, Դ – Պարզ

Ա, Գ, Ե – բարդ

ա) ջուրը կազմված է ջրածնի և թթվածնի ատոմներից,
բ) մեխը պատրաստված է երկաթից,
գ) ածխաթթու գազը կազմված է ածխածնի և թթվածնի ատոմներից,
դ) մատիտի գրաֆիտը կազմված է ածխածնի ատոմներից,
ե) շաքարը կազմված է ածխածնի, թթվածնի և ջրածնի ատոմներից:
Պարզ են ՝ բ-ն և դ-ն ,բարդ ա-ն ,գ-ն և ե-ն : 
Վարժություններ դասագրքից
1. Ո՞վ և ե՞րբ է առաջարկել այսօր օգտագործվող քիմիական նշանները:

1814թ. Ի. Բերցելիուսը առաջարկել է տարբեր քիմիական տարրերը նշանակել հուներեն կամ լատիներեն տառերով:
2. Ի՞նչ սկզբունքով է կազմվում ցանկացած քիմիական տարրի նշանը: Բերե՛ք օրինակներ:

Քիմիական տարրի նշանը կազմվում է հետևյալ նյութի անվանումի առաջին ,կամ առաջին և երկրորդ տառերի հինման վրա ,օրինակ ՝ սիլիկոնը Silicon ՝ Si :

3. Ի՞նչ ծագում ունեն քիմիական տարրերի անունները: Առաջարկե՛ք օրինակներ:

Քիմիական տարրի անունը իր հունարեն ,կամ լատիներենում անվանման բառից է ,օրինակ ՝ Aluminium (ալյումին) Al :
4. Քիմիական տարրի ո՞ր բնութագրերն է արտահայտում քիմիական նշանը:

Քիմիական նշանը արտահայտում է այն նյութը կամ նյութերը որից կազմված է այդ տարրը: 
5. Լրացրե՛ք բաց թողած բառերը: 

N քիմիական նշանը նշանակում է, որ դա ազոտ տարրն է (որակական բնութագիր), ընդ որում ազոտի ատոմն է (քանակական բնութագիր): 
6. Գրե՛ք այն տարրերի հայերեն անվանումները և քիմիական նշանները, որոնք արտասանվում են՝ ցե, էն, էս, պէ, կուպրում, ֆեռում, արգենտում:

C – Ածխածին

N – ազոտ

S – ծծումբ

P – Ֆոսֆոր

Cu – պղինձ

Fe – Երկաթ

Ag – արծաթ

7. Գլուխկոտրուկ: Լրացրե’ք դատարկ վանդակները՝ նշված տարրերի անվանումների պակասող տառերով` Si, He, Ba, Na 
Si – Սիլիցիում
He – Հելիում
Ba – Բարիում
Na – Նատրիում

Տնային առաջադրանք քիմիաից

Տնային առաջադրանքներ

1. Թարմ պատրաստված մուգ թեյի բաժակի մեջ լիմոնի կտոր դրե՛ք և խառնե՛ք: Ի՞նչ է նկատվում: Երևույթը քիմիակա՞ն է, թե՞ ֆիզիկական:

Երբ կատարում ենք փորձը ՝ կարելի է նկատել ,որ թեյի գույնը տարածվում է ,հետևաբար երևույթը ֆիզիկական է :

2. Բաժակի մեջ կիսով չափ ջո՛ւր լցրեք, ջրում լուծե՛ք կես թեյի գդալ խմելու սոդա և ավելացրե՛ք լիմոն: Ի՞նչ է նկատվում: Երևույթը քիմիակա՞ն է, թե՞ ֆիզիկական: 

Երբ կատարում ենք փորձը ՝ կարեկի է նկատել ՝,որ ջուրը գազավորվում է :Երևույթը քիմիական է: 


Տնային` սովորել`էջ 40-43,վարժ էջ 44,45-46


Քիմիան և սնունդը

Բոլորիս հայտնի է ,որ քիմիական նյութերը օգտագործվում են նաև սննդի մեջ ,օրինակ ՝ բոլորիս հայտնի ֆաստ-ֆուդի մեջ :

Կան միքանի ֆաստ-ֆուդի ցանցեր ՝ որտեղ երբ կոտլետ կամ հոթ-դոգ են պատրաստում միս չեն օգտագործում ՝ օգտագործում են ճարպ ,օսլա,ներկանյութեր ,կոնսերվանտներ և այլ  քիմիական նյութեր: 

Իսկ որոշ ֆաստ-ֆուդ ցանցերում ֆաստ ֆուդը պատրաստում են ոչ սանիտարական պայմաններում :

Անցնենք խմիչքներին :Ֆաստ-ֆուդի հետ շատ են սիրում խմել Coca-cola ,Fanta կամ  Sprite գազավորված ըմպելիքները :Այդ խմիչքները  վնասակակար են և թունավոր :Այդ խմիչքները մարդկանց մոտ կարող են առաջացնել ՝ստամոքսային հիվանդությունների ,կարող են առաջացնել դիաբետ ,կամ նպաստել ավելորդ քաշի վրա:

Աշխատեք խուսափել ֆաստ-ֆուդից և այլ քիմիական սննդից:

Տնային առաջադրանք քիմիաից

Լրացուցիչ հարցեր և վարժություններ

 1. Թվարկե՛ք նյութեր և մարմիններ (5-ից ոչ պակաս), որոնք դուք կարող եք գտնել ձեր տանը,և նշե՛ք, թե ինչի համար են նրանք օգտագործվում:

Նյութ

Ջուր-օգտագործում ենք խմելու համար

Հող-օգտագործում ենք ծաղիկներ տնկելու համար

Ատամի մածուկ-օգտագործում ենք ատամները լվանալու համար

Օճառ-օգտագործում ենք ձեռքերը լվանալու համար

Ներկ-օգտագործում ենք այն ներկելու համար
Մարմին

Գրիչ-օգտագործում ենք այն հրելու համար

Մահճակալ-օգտագործում ենք այն քնելու համար

Աթոռ-օգտագործում ենք նստելու համար

Հեռուստացույց-օգտագործում ենք այն հեռուստաալիքներ դիտելու համար

Հեռախոս-օգտագործում ենք այն խոսալու համար

 1. Անվանե՛ք որևէ իր, որը կարելի է պատրաստել տարբեր նյութերից:

Բաժակ,սեղան,աթոռ :

 1. Անվանե՛ք մի քանի առարկա, որոնք կարելի է պատրաստել մեկ նյութից:

Թղթադրամ ,ապակե բաժակ :

 1. Ապակուց պատրաստված բաժակը նյո՞ւթ է, թե՞ մարմին:

Մարմին:

 1. Հետևյալ շարքից առանձնացրե՛ք մարմինների և նյութերի անունները՝

ջերմաչափ, ջուր, պարաֆին, մոմ, պղինձ, մատանի, պոլիէթիլեն,

ապարանջան, արծաթ, սեղան, փայտ, դանակ, երկաթ, ալյումին:

Մարմին-ջերմաչափ,մոմ,մատանի,ապարանջան,սեղան,դանակ:

Նյութ-ջուր,պրաֆին,պղինձ,պոլիէթիլեն,արծաթ,թայտ,երկաթ,ալյումին:

 1. Լրացրե՛ք բաց թողած նյութերի անունները.

ա)էլեկտրական լար բ) երկաթե պառաքաղ գ) ռեզինե գդակ

դ)ապակե բաժակ ե) պլասմասե քանոն զ) փայտեսեղան

7.Հետևյալ նյութերից որոնք են անօրգանական և որոնք օրգանական`

արծաթ,բուրդ,ավազ,ցեմենտ,փայտ,պողպատ,սառույց,ճարպ,շաքար,ցինկ:

Անօրգանական-ցեմենտ,պողպատ,ցինկ:

Օրգանական-արծաթ,բուրդ,ավազ,փայտ,սառույց,ճարպ,շաքար: