Խորխե Բուկայ/Ստեղծագործությունների վերլուծություններ

Խորխե Բուկայ
Ժամանակակից գրող, արգենտինացի հոգեբան, հոգեբանական գրքերի հեղինակ։
Խորխե Բուկայը համարվում է Արգենտինայի ժամանակակից գրականության աստղ։ Նրա գրքերը թարգմանվել են աշխարհի 18 լեզուներով, իսկ գրքերի ամբողջ տպաքանակը գերազանցում է 2 միլիոնը։ Խորխե Բուկայի իսպանական տպագրողները ասում են, որ իսպանական հասարակական տրանսպորտում ամեն օր կարելի է հանդիպել 1-3 մարդու, ովքեր տարված կարդում են բժիշկ Բուկայի գրքերը։

Խորխե Բուկայի ստեղծագործությունները աչքի են ընկնում գրավիչ սյուժեով, հումորով և իմաստությամբ։ Դրանք ուղղակի հասարակ գրքեր չեն, դրանք իսկական վեպեր են, որոնց հիմքում հյուսված են պատմություններ, հեքիաթներ, առակներ։ Բուկայի գրքերը լավատեսություն են ներշնչում և օգնում են ապրել, սիրել և հասկանալ ինքդ քեզ։ Այնպիսի թեմա չկա, որ Բուկայի գրքերում չհանդիպի՝ դեպրեսսիա, նյութական խնդիրներ, ընտանեկան կոնֆլիկտներ, սիրո բացակայություն, ընտանիքից կախվածություն…
Ինչպես շեշտում են քննադատները. «Այս իմաստուն և լավատես մարդը անխոս տիրապետում է դժվարի մասին հեշտ գրելու կարողությանը։ Նրա գրքերը կարդալը նույնն է, ինչ այցելել հոգեբանին»։

«Չեմ կարողացլ, չեմ կարողանում ու երբեք էլ չեմ կարողանա» պատմվածքը։
«Երեխանեը մենակ էին»
Կարդացեք, վերլուծեք պատմվածքները։


,,Չեմ կարողացել,չեմ կարողանում ու երբեք էլ չեմ կարողանա,, պատմվածքը շատ հետաքրքիր և խորիմաստ պատմվածք է: Պատմվածքի բուն իմաստը կայանում էր մարդու ինչ-որ մի բան չկարողանալու մեջ:Մարդը դեռ մանկուց երբ մի բան փորձում է և նրա մոտ չի ստացվում,նա իրեն ներշնչում է և ստիպում համակերպվել այն փաստի հետ,որ նա չի՛ կարողացել այդ բանը անել,հետևաբար ո՛չ կարողանալու է,ո՛չ էլ կարողանում է: Գիտե՞ք ցավոք,բայց դա փաստ է:Ստեղծագործությունը կարդալուց հետո ինքս ըստ իմ օրինակի հասկացա,որ իրո՛ք այդպես է: Եվ այդ ժամանակ դու պետք է փորձես և կրկին փորձես և արդյունքում այնպես անես,որ քեզ մոտ այն ստացվի:

,,Երեխաները մենակ էին,, պատմվածքը շատ հետաքրքիր և զարմանահրաշ պատմվածք է:Հետևյալ ստեղծագործության մեջ հեղինակը շատ հետաքրքիր և անսովոր կերպով փորձում է բացատրել,որ ՝ եթե քեզ չեն ասում ,որ դու չես կարող,այլ ընդհակառակը քեզ հավատում են և մոտիվացնում ,ապա իմացիր ՝ քեզ համար անհնարինը չկա:Երբ ինչոր բան թվում է անհնարին,դա չի նշանակում,որ դու պետք է հետ գնաս և երբեք չփորձես անել այն..

Մարմինների էլեկտրականացման բացատրությունը/լիցքի պահպանողական օրենք

Մարմինների էլեկտրականացման բացատրությունը

Եթե չեզոք մարմիններ ինչոր մարմնից անցնում են դեպի այլ մարմին էլեկտրոններ,ապա մեր առաջին մարմինը լիցքավորում է բացասական լիցքով՝ բացասականորեն,այսինքն եթե նրան համեմատենք նրա սովորական վիճակի հետ,ապա կնկատենք,որ նա ունի էլեկտրոնների ավելցուկ:Իսկ եթե չեզոք մարմինը կորցնոում է էլեկտրոններ,ապա նրա էլեկտրոնների թիվը փոքրանում է պրոտոնների թվից,և այդպես .արմինը ձեռք է բերում դրական լիցք,այսինքն եթե համեմատենք նրան նրա սովորալան վիճակի հետ,ապա կնկատենք,որ այն ունի էլեկտրոնների թվի պակաս:Այսպիսով՝ մարմինն էլեկտրականում է,երբ այն ձեռք է բերում կամ կորցնում էլեկտրոններ:

Լիցքի պահպանողական օրենք

Երբ մարմինների համակարգը շրջապատի հետ չի փոխանակում լիցք,ապա այդ մարմնի հանրահաշվական գումարը մնում է նույնը:

Ֆիզիկա տնային առաջադրանք 07/04/19

1.Նկարագրել ջերմահաղորդականւթյան երևույթը <<ցուցադրող>> փորձը:
Սառույցը և տաքացված գնդիկները, իրար մոտեցնենք ապա կտեսնենք որ սառույցի ջերմաստիճանը բարձրանում է և այն սկսում է հալվել, իսկ տաքացված գնդիկը սառել է:
2.Բացատրել,թե ինչպես է ջերմահաղրդումն իրականացվում մոլեկուլների քաոսայն շարժմամբ և փոխազդեեցությամբ:
Գազերւմ մոլեկուլները իրարից ավելի հեռու են գտնվում, քան պինդ նյութեինը, հետևաբար ջերմահաղորումն գազերում ավելի դանդաղ է քան պինդ նյութերում: Նյութերի տաք և սառ մոլեկուլները իրար միացնլիս մեկը մյուսին է փոխանցում իր ներքին էներգիան և ջերմոթյունը:
3.Փորձով համզվել ենք,թե ինչպես պղնձե և պողպատե ձողերի երկայնքով ջերմահաղորդման արագությունները տարբերվեցին:Նկարագրել :
Պղինձը և պողպտե ձողերը ունեն տարբեր ջերմահաղորդականությու:Դրանից հետևում է այն,որ յուրաքանչյուր նյութ ունի իր ջերմահաղորդականության աստիճանը և այդ պատճառով էլ այն նյութը, որի ջերմահաղորդականությունը բարձր է ապա այնտղ ջերմահաղորդակնությունը ավելի արագ է տեղի ունենում:
4.Թվարկել լավ և վատ ջերմահաղորդիչ նյութեր
Վատ ջերմահաղորդիչ նյութերից են ՝թվածինը և երկաթը:
5.Ինչու է օդը վատ ջերմահաղորդիչ
Որովհետև օդը գազային նյութ է, այսիքն նրա մոլեկուները իրարից ավելի հեռու են հետևաբար ՝ այնտեղ ջերմահաղորդականությունը տեղի է ունենում ավելի դանդաղ:
6.Ինչ կիրառություններ ունեն վատ ջերմահաղորդիչները
Վատ ջերմահաղորդակիչները կարռլի է օգտագործել որպես ջերմամեկուսիչներ:
7.Ջերմահաղորդման որ եղանակն ենանվանում կոնվեկցիա
Կոնվեկցիա են անվանում հեղուկի կամ գազի հոսանքների միջոցով կատարվող ջերմահաղորդումը, որը հետևանք է հեղուկի կամ գազի շերտերի անհավասարաչափ տաքացման:
8.Որն է կոնվեկցիայի և ջերմահաղորդականության երևույթի հիմնական տարբերոությունը:
Ջերմահաղորդականության ժամանակ հեղուկի կամ գազի շերտերը հավասարաչափ են տաքացվում, իսկ կոնվեկցիայի ժամանակ անհավասարաչափ:
9.Ինչպես է գոյանում ամպը:
Արեգակը տաքացնում է հատակը միաժամանակ տաքացնելլով մթնոլորտային շերտը: Կոնվեկցիայի շնորհիվ տաքացված օդի այդ զանգվածը բարձրանում է վեր: Բարձրանալու հետ միարժամանակ տաք օդն ընդհարձավում է շատ արագ: Օդի այդ զանգվածի ջերմաստիճանը նվազում է: Վեր բարձրացող օդը սսկսում է սառել, եթե որոշ քննակով խոնավ է, ապա որոշ բարձրությունից սկսում է առաջացնել ջրի մանր կաթիլներ, գոյանում է ամպ:
10.Ինչպես է առաջանում քամին:
Երբ տաք օդը և սառ օդը միախառնվում են արդյոնքում առաջացնում են քամի:
11.Ինչու են հեղուկները և գազերը տաքացում ներքևից:
Որպեսզի արագացնեն կոնվեկցիան, և որ այն գոլորշանա դեպի վերև:
12.Հնարավոր է արդյոք կոնվեկցիանպինդ մարմիններում:Ինչու
Քանի որ պինդ մարրմինները չունեն գոլորշիանալու հատկությյուն:

Առաջադրանքներ Վ.Ի. Լուկաշիկի գրքից 116-ից 120

116

v1=15 մ/վ

v2=72 կմ/ժ

v1-ն է մեծ,թե v2-?

72կմ/ժ=72×1000մ/1/3600վ=20մ/վ

v1<v2

117

t=5,30ժ

s=99կմ

vմիջ-?

vմիջ=99կմ/5,30ժ=99×1000մ/330×60ր=5մ/վ

118

t=3ժ

s=20կմ
vմիջ-?

vմիջ=20կմ/3ժ=6,6կմ/ժ

119

s=20կմ

t1=5ժ

t2=2ժ

t3=22ր

t4=1,4ր

v1,v2,v3,v4-?

v1=20×1000մ/5×3600ժ=1,1մ/վ

v2=20×1000մ/2×3600ժ=2,7մ/վ

v3=20×1000մ/22×60ր=15,1 մ/վ

v4=20×1000մ/1,4×60ր=238 մ/վ

120

t1=17:00

s1=101000կմ

t1=22:00

s2=15200կմ

vմիջ-?

22-17=5

152000-101000=5100 կմ

51000կմ/5ժ=10200կմ/ժ

Ֆիզիկա տնային առաջադրանք

1.Որ անհավասարաչափ շարժումն է կոչվում հավասարաչափ արագացող

Մարմնի շարժումը կոչվում է հավասարաչափ արագացող ,եթե այդ շարժման արագությունը կամայական հավասար ժամանակամիջոցներում փոփոխվում է նույն չափով :

2.Որ ֆիզիկական մեծությունն է կոչվում հավասարաչափ արագացող շարժման
արագացում

Այն ֆիզիկան մեծությունը ,որը հավասար է մարմնի շարժման արագության փոփոխության և այն ճամանակամիջոցի հարաբերությանը,որի ընթացքում կատարվել է այդ փոփոխությունը ,կոչվում է հավասարաչափ արագացող շարժման արագացում:

3.Ինչ է ցույց տալիս արագացումը:Որն է արագացման միավորը, և ինչպեսէայն
սահմանվում:Գրել բանաձևը:

Արագացումը ցույց է տալիս ,արագության հավասարաչափ փոփոխությունը ժամանակի ընթացքում: Արագացման միավորը մ/վ^2- ն է ,բանաձևը ՝ 1վ×1մ/վ=1մ/վ^2

4.Հավասարաչափ շարժման ճանապարհի և արագության բանաձևը:

a=v/t

5.Հավասարաչափ արագացող շարժման արագության և ճանապարհի բանաձևերը

v=a×t

Իսահակ Նյուտոն

Իսահակ Նյուտոնը աշխարհի ամենահայտնի ֆիզիկոսներից է :Նա նաև մաթեմատիկոս է ,աստղագետ,փիլիսոփա ,ալքիմիկոս ,աստվածաբան :Գիտնականը ծնվել է Անգլիայում հունվարի 4-ին,ֆերմերների ընտանիքում :

Իսահակը ստացել է իր անունը իր հոր պատվին ,ով իր հերթին մահացել էր նրա ծնվելուց մոտ մեկ տարի առաջ :Այդ պատճառով էլ նրա մայրը նորից ամուսնացավ ,իսկ Իսահակին ուղարկեց իր մոր մոտ :

Նյուտոնը դեռ փոքրուց շատ թույլ էր և չէր շփվում ոչ ոքի հետ ,վատ էր սովորում :Մի օր էլ նրան ծեծել են անպես ,որ նա կիսաուշագնաց է եղել :Այդ նվաստացմանը նա էլ չէր կարող դիմանալ:Դրանից հետո ,նա որոշեց իր ինքնահարգանքը ձեռք բերել խելքի օգնությամբ :Նա սովորում էր օր ու գիշեր ,կարդում էր շատ գրքեր :Բայց երբ նա դարձավ 16 տարեկան նրա մայրը նրան ետ բերեց իրենց ֆերման ,որպեսզի նա նրան օգնի :Բայց աշխատելքւ փոխարեն նա կարդում էր գրքեր ,ստեղծագործում էր :

Հետո մայրը որոշեց նրան ետ բերել դպրոց : Այդպես 1661թ.-ին նա ավարտեց դպրոցը ,հանձնելով Քեմբրիջի համալսարանի քննությունը :

Այդ ժամանակ բոլորը սովորում էին ըստ Արիստոտելի գրությունների ,չնայած նրան որ հայտնի էին Կեպլերի ,Կոպերնիկուսի և այլ հայտնի գիտնականների գրությունները :Իսահակն էլ րր հերթին կարդում էր բոլորին :1665թ.-ին ավարտեց է Քեմբրիջի համալսարանը բակալավրի գիտական կոչումով :

1665-1667 թվականներին ,երբ Անգլիայում տարածվեց ժանտախտը ,Լոնդոնի մեծ հրդեհը ,Իսահակը ժամանակավոր թաքնվեց Վունստորֆում :Այդ ամբողջ ժամանակը նա վատնել էր օպտիկական գախտնիքները բացահայտելու համար :

Մոտավորապես այդ ժամանակ էլ Նյուտոնը դարձավ իր ամենահայտնի հայնագործություններից մեկի հեղինակը ՝ նա բացայատեց ձգողականության ուժը :Բոլորին հայտնի է այն ,որ երբ Նյուտոնը նստած էր խնձորենու տակ ,նրա գլխին ընկել էր խնձոր և այդպես նա բացահայտեց ձգողականության ուժը ,բայց իրականում խնձորը ընկել էր ,ոչ թե իր գլխին այլ իր կողքը :Այն կարծիքը ,որ խնձորը ընկել էր նրա գլխին ,գրել էր փիլիսոփա Վոլտերը :

Հանրահայտ ֆիզիկոսը մահացավ 1727թ.-ին 83 տարեկանում :Նրա թաղմանը հավաքվել էր համարյա ,թե ամբողջ Լոնդոնը :

Աղբյուր ՝https://24smi.org/celebrity/3876-isaak-niuton.html

Թարգմանեց՝ Աստղիկ Ավագյանը

Տնային առաջադրանք ֆիզիկայից

Լրացուցիչ առաջադրանք
Չափեք ձեր քայլի միջին երկարությունը և որոշեք տնից մինչև մոտակա կանգառը ձեր
անցած ճանապարհը:

Իմ ոտքի միջին երկարությունը 55սմ է :Մեր տանից դեպի ամենամոտ կանգառը 210 մետր է:Իմ անցած ճանապարհը հավասար է 345 քայլի :

1.Որքան ժամանակում սահնակը,շարժումն սկսելով դադարի վիճակից ,կանցնի 72մ
ճանապարհ,եթե շարժվում է հաստատուն`4մ/վ:

a=v/t

a=72մ/4մ/վ=18մ/վ^2

2.Ավտոնեքենան դուրս գալով կանգառից,10վ-ում անցնւմ է 400մ ճանապարհ:Մեքենայի
շարժումը համարելով հավասարաչափ արագացող`որոշեք այդ շարժման արագացումը
և մեքենայի վերջնական արագությունը:

v=s/t

v=400մ/10վ=40մ/վ^2

a=v/t
a=4մ/վ^2

Սովորել՝ Է. Ղազարյանիդասագրքից. էջ3-ից մինչև էջ6
Վ.Ի Լուկաշիկի խնդրագրքից կատարել խնդիրներ 113-ից մինչև 115-ը

առ.113

V=36 կմ/ժ =36×1000մ/վ=36000

մ/վ-?

36000:1000=10 մ/վ

առ.114

V1=7,9 կմ/վ

V2=11,2 կմ/վ

V3=16,7 կմ/վ

մ/վ և կմ/ժ-?

մ/վ

V1=7,9 կմ/վ=7,9×1000մ/վ=7900մ/վ

V2=11,2 կմ/վ=11,2×1000մ/վ=11200մ/վ

V3=16,7×1000մ/վ=16700մ/վ

կմ/ժ

V1=7,9 կմ/վ=7,9/1/3600ժ=7,9×3600ժ=28440կմ/ժ

V2=11,2 կմ/վ=11,2/1/3600ժ=11,2×3600ժ=40320կմ/ժ

V3=16,7×3600վ=16,7/1/3600ժ=16,7×3600ժ=60120կմ/ժ

առ.115

V1=2700 կմ/ժ

V2=715մ/վ

Որն է մեծ-?

2700:3600×1000=750մ/վ

750մ/վ>715մ/վ

A-ից B-750 մ/վ

B-ից A- 715 մ/վ

A-ից B-ն ավելի մեծ է

Տնային առաջադրանք ֆիզիկայից 19/03/18

Սովորել Է.Ղազարյանի դասագրքից՝ էջ 90-ից մինչև  99-ը և.էջ 82-ից մինչև էջ89

Տնային առաջադրանք՝

Գ.Մխիթարյանի <<Գիտելիքների ստուգման առաջադրանքներ մաս >>-ից էջ 81-ից մինչև էջ 85-ը:

Աշխատանք և Հզորություն էներգիա

Տարբերակ 1՝

1. 3. Ավտոբեռնիչը բարձրացնում է բեռը

2. 3. 12 Ջ

3. 1. 4 Ն

4. 4. 1000 Ջ

5. 1. 50 Ջ

6. 1. 3000 Ջ

7. 3. 30000 Ջ

Տարբերակ 2`

1. 1. Ձեռքից բաց թողված մարմինը ընկնում է գետին

2. 3. 4 մ

3. 3. 4 Ն

4. 4. 1000 Ջ

5. 2. 500 Ջ

6. 3. 2 Ջ

7. 1. 8000 Ջ

Տարբերակ 3`

1. 3. Տրակտորը քաշում է կցանքը

2. 3. հակադարձ ․․․ հակադարձ ․․․

3. 1. Ջ, կՋ

4. 4. 1000 կՋ

5. 3. 5000 Ջ

6. 2. 200 Ջ

7. 3. 30000 Ջ

Տարբերակ 4`

1. 2. Մարդը աստիճանով բարձրանում է վեր

2. 1. 100 Ջ

3. 3. 5 մ

4. 2. 10 կՋ

5. 3. 5000 Ջ

6. 1. 3000 Ջ

7. 3. 30000 Ջ

Ֆիզիկա տնային առաջադրանք

1.Որքան է 2տ զանգվածով փղի վրա ազդող ծանրության ուժը:

Քանի որ մեկ նյուտոնը հավասար է 102գիսկ մեկ տոննան հավասար է 9.8նյուտուն,ապա 2տոննա հավասար 19.6 նյուտոն:

3.Հաշվել ջրի զանգվածը,եթե նրա վրա ազդող ծանրության ուժը 90Ն է:

Քանի որ 1նյուտոնը ուժը հավասար է 102գապա 90նյուտոն ուժը հավասար է 90նx102գ=9180գ