Տնային առաջադրանք ֆիզիկայից

Առ.33

V=36 կմ/ժ

V (մ/վ)-?

Լուծում

V=36 կմ/ժ
36×1000մ/3600վ=10 մ/վ
Առ.40

V=2սմ/ժ

1 շաբաթ հետո երկարություն-?

Լուծում

1 շաբաթ=7օր=168 ժ

V=2սմ/ժ
168×2=336 սմ
Առ.26

Ժամանակի չափման միավորներ են ՝ ժամը ,րոպեն, վարկյանը ,օրը:
Առ.24

Բարձրություն-3 սմ

Երկարություն-4 սմ

Լայնություն-3 սմ

Գտնել ծավալը մ^3-ով

Լուծում

Բարձրություն-0,03 մ

Երկարություն-0,04 մ

Լայնություն-0,03 մ

0,03×0,04×0,03=0,000036 մ
Առ.35

V1-15 մ/վ

V2-72 կմ/ժ

V1-ն է մեծ ,թե V2-.

Լուծում

V2 մ/վ-?

72×1000մ/3600վ=20 մ/վ

15 մ/վ< 20 մ/վ

Մխիթարյան մաս 1,էջ 18

Տարբերակ 2

Հարց 1

Այն գիծը ,որը մարմինը գծում է շարժման ընթացքում ,անվանում են հետագիծ:

Պատ.՝ 2

Հարց 2

Մարմնի անցած ճանապարհ կոչվում է հետագծի այն հատվածի երկարությունը ,որը մարմինը անցնում է որոշակի ժամանակամիջոցներում :

Պատ.՝ 2:

Հարց 3

Շարժվող գնացքի վագոնում սեղանի դրված խնձորը տեղափոխվում է վագոնում քայլող ուղևորի նկատմամբ :

Պատ.՝ 1
Հարց 4

Ժամացույցի ճոճանակի շարժումը հավասարաչափ շարժում է :

Պատ.՝ 2

Տարբերակ 3

Հարց 1

Այն գծի երկարությունը ,որը մարմինը անցնում է որոշ ժամանակամիջոցներում անվանում են ՝ հետագիծ:

Պատ.՝ 2
Հարց 2

Մարմնի դիրքի փոփոխությունը այլ մարմնի նկատմամբ անվանում են մեխանիկական շարժում:

Պատ.՝ 2
Հարց 3

Երբ հեծանիվը ընկնում է բլրից ,նրա շղթան ոտնակների պտտման դեպքում  գտնվում են շարժման մեջ կմախքի նկատմամբ:

Պատ.՝ 4
Հարց 4

???

Մխիթարյան մաս 1 ,էջ 17

Մեխանիկական շարժում
Հավասարաչափ և անհավասարաչափ շարժում

Տարբերակ 1

Հարց 1

Ժամանակի ընթացքում մարմնի դիրքի փոփոխությունը մեկ այլ մարմնի նկատմամբ անվանում են մեխանիկական շարժում :

Պատ.՝ 3


Հարց 2

Այն շարժումն ,որի դեպքում մարմինը ցանկացած հավասար ժամանակամիջոցներում անցնում է հավասար ճանապարհներ ,անվանում են  հավասարաչափ շարժում :

Պատ.1

Հարց 3

Շարժվող գնացքի վագոնում նստած ուղևորը գտնվում է դադարի վիճակում ՝ վագոնի ,և վագոնում նստած մյուս ուղևորի նկատմամբ :

Պատ.՝ 1,3
Հարց 4

t1-0,5ժ-30ր

t2-15ր

t3-1ր

s1-60կմ

s2-20կմ

s3-2կմ

v1-?

v2-?

v3-?

v1=s1/t1=60կմ/30ր=2կմ/ր

v2=s2/t2=30կմ/15ր=2կմ/ր

v3=s3/t3=2կմ/1ր=2կմ/ր

Տնային առաջադրանք ֆիզիկայից

Եթե թելը այրենք ,ո՞ր դեպքում սայլակը չի շարժվի :

1.առաջին դեպքում

2.երկրորդ դեպքում

3.երրորդ դեպքում

Քարը ջարդելիս  բաժանվում է երկու մասի: Բեկորներից  մեկը ստանում է 12մ/վ արարագություն ,իսկ մյուսը 4մ/վ :Որ բեկորի զանգվածն է մեծ և քանի՞ անգամ:
Առաջին բեկորի զանգվածը մեծ է 48 անգամ:

Երկրորդ բեկորի զանգվածը մեծ է 48 անգամ:
Առաջին բեկորի զանգվածը մեծ է 3 անգամ:
Երկրորդ բեկորի զանգվածը մեծ է 3 անգամ:

Քանի՞ կգ -է պարունակում 0,035տ-ն :

0,35կգ

3,5կգ

35կգ

350կգ

3500կգ
Քանի՞ գրամ է պարունակում 0,35 կգ-ն:

0,35գ

3,5գ

35գ

350գ

3500գ
350գ արտահայտեք կգ-ով :

0,35կգ

3,5կգ

35կգ

350կգ

3500կգ
Հեղուկի ի՞նչ առավելագույն ծավալ կարելի է չափել 6ա նկարում պատկերված չափագլանով.

1000մլ

100մլ

250մլ

10մլ
Ինչքա՞ն է չափագլանի ամենափոքր մեկ բաժանման արժեքը :

5մլ

2մլ

10մլ

50մլ
Ինչքա՞ն է չափագլանում գտնվող հեղուկի ծավալը:

60մլ

165մլ

940մլ

76մլ


Հեղուկի ի՞նչ առավելագույն ծավալ կարելի է չափել 6բ նկարում պատկերված չափագլանով

1000մլ

100մլ

250մլ

10մլ
Ինչքա՞ն է չափագլանի ամենափոքր մեկ բաժանման արժեքը :

5մլ

2մլ

10մլ

50մլ
Ինչքա՞ն է չափագլանում գտնվող հեղուկի ծավալը:

60մլ

165մլ

940մլ

75մլ
Հեղուկի ի՞նչ առավելագույն ծավալ կարելի է չափել 6գ նկարում պատկերված չափագլանով.

1000մլ

100մլ

250մլ

10մլ
Ինչքա՞ն է չափագլանի ամենափոքր մեկ բաժանման արժեքը :

5մլ

2մլ

10մլ

50մլ
Ինչքա՞ն է չափագլանում գտնվող հեղուկի ծավալը:

60մլ

165մլ

940մլ

75մլ
Հեղուկի ի՞նչ առավելագույն ծավալ կարելի է չափել 6դ նկարում պատկերված չափագլանով.

1000մլ

100մլ

250մլ

10մլ
Ինչքա՞ն է չափագլանի ամենափոքր մեկ բաժանման արժեքը :

5մլ

2մլ

10մլ

50մլ
Ինչքա՞ն է չափագլանում գտնվող հեղուկի ծավալը:

60մլ

165մլ

940մլ

75մլՏնային առաջադրանք ֆիզիկայից

Լրացուցիչ առաջադրանք

1.Որն է ֆիզիկական մեծություն

1.վայրկյանը  2.ատոմը

3.թռիչքը  4.սնդիկը

2. Որն է ջերմային երևութը

1.կապարի հալվելը     2.որոտը

3.գնդի գլորվելը    4.աղավնու թռիչքը

3.Որն է  մեխանիկական երևութը

1.ջրի եռալը   2.որոտը

3. կայծակը   4.ճոճանակի տատանվելը

4.Որն է  ձայնային  երևութը

 1.լամպի թելիկի շկացումը   2.մարմնի անկումը

 3.տերևների սոսափյունը       4.մոլորակի շարժումը

5.Որն է էլեկտրական երևույթը

 1.արձագանքը   2.էլեկտրոսալիկի տաքանալը

 3.նետի թռիչքը    4.Լրացուցիչ առաջադրանք          

 լողալը

6.Որն է լուսային երևութը

  1.ամպերի շարժվելը          2.որոտը

 3.աստղերի առկայծումը     4.արտույտի երգելը

Է.Ղազարյանի դասագրքից՝ էջ 5-ից,մինչև էջ 10-ը 

   Վ.Ի.Լուկաշիկի խնդրագրքից՝վարժություններ 1-ից 13-ը          
Առ.6

Բերեք մեխանիկական երևույթների օրինակներ
Ժամացույցի գործելը , պրոէկտորի միանալը

Առ.7
Բերեք ջերմային երևույթների օրինակներ
Ձյունը հալվում է ,անձրև է գալիս

Առ.8
Բերեք ձայնային երևույթների օրինակներ
տերևների սոսափելը ,հեռուստացույցի ձայնը, ամպրոպը

Առ.9
Բերեք էլեկտրական երևույթների օրինակներ
Էլեկտրոլամպի վառվելը ,էլեկտրական հարիչի աշխատանքը , կայծակը

Առ.10
Բերեք մագնիսական երևույթների օրինակներ
Երկաթի և մագնիսի ձգումը ,

Առ.11
Բերեք լուսային երևույթների  օրինակներ
Լամպի վառվելը ,արևի ծագելը

Առ.12
Մեխանիկական-գունդը գլորվում է, գերանը լողում է , ժամացույցի ճոճանակը տատանվում է ,աղավնին թռչում է ,
Ջերմային-կապարը հալվում է ,ցրտում է ,ձյունը հալվում է,ջուրը եռում է ,
Ձայնային-լսվում է ամպրոպի դղրդյունը ,արձագանք,ամպրոպ,տերևնները սոսփում են
Էլեկտրական-էլեկտրալամպը վառվում է
Լուսային-աստղերն առկայծում են ,լույսը բացվում է ,ամպերը շարժվում են ,

Առ.13
Թվարկեցեք երկու-երեք  ֆիզիկական երևույթներ  ,որոնք տեղի են ունենում թնդանոթով կրակելիս :
Թնդանոթով կրակելիս տեղի են ունենում մեխանիկական ,ջերմայինմերևույթներ: