Թելավոր ճոճանակի տատանումների ուսումնասիրումը

Աշխատանքի նպատակը.

Պարզել թելավոր ճոճանակի տատանումների պարբերության և հաճախության կախումը թելի երկարությունից:

Անհրաժեշտ սարքեր և նյութեր.

Անցքով կամ կեռիկով գնդիկ,թել,ամրակալան,վարկյանաչափ կամ վարկյանացույց սլաքով ժամացույց ,չափերիզ,թաթ :

Ընթացքը.

Սեղանին դնում եմ ամրակալանը և նրա վերևի ծայրից կցորդիչով ամրացրեցի թաթը:Դրանից մոտ 100 սմ երկարությամբ թելից կախեցի գնդիկը այնպես ,որ փոքրինչ բարձր լինի սեղանից :Չափերիզով չափեցի այդ ճոճանակի թելի l երկարությունը :Որից հետո գնդիկը շեղեցի հավասարակշռության դիրքից 8-10 սմ և բաց թողեցի :Չափեցի N=40 լրիվ տատանումների ժամանակը :

Հաշվեցի T=t/N

Տատանումների պարբերությունը հաճախությունը (նյու)V=N/t հաճախականությունը:

t=79

N=40


T:V-?

T=t/N= 79÷40=1.975

Nv=N/t=40÷79=0.5 հց

Մոնտաժը և նկարահանումը ՝ Աստղիկ Ավագյանի