Լաբորատոր աշխատանք

Մեկ կաթիլի ծավալի որոշումը 

Նպատակը-կարողանալ որոշել շատ փոքր տարաների տարողությունը

Այդ նպատակով որոշել մեկ կաթիլի ծավալը 

Անհրաժեշտ պարագաներ-սանդղակ ունեցող ներարկիչ ,կամ կաթոցիկ ,ջուր և տարա

Աշխատանքի ընթացքը- վերցնում ենք կաթոցիկը կամ ներարկիչը ,որոշում եմ նրա սանդղակի ամենափոքր բաժանման արժեքը և չափման սխալը ,այնուհետև ներքաշում եմ նրա մեջ 2մլ ջուր ,սկսում եմ կաթեցնել և հաշվում եմ կաթիլների քանակը ՝ n  :1 կաթիլի ծավալը գտնելու համար ,յեղուկի ծավալը բաժանում եմ կաթիլներյ քանակի վրա :

Բաժանման արժեք

C=(a+b)/n

C1=+- C/2

V=2մլ=2սմ3

Կաթիլների քանակ-22 կաթիլ

2:22=0,0909090909մլ

Լաբորատոր աշխատանք       

Չափիչ սարքերի սանդղակի բաժանման արժեքի և չափման սխալի որոշումը

Ծանոթանալ սեղանին դրված չափիչ սարքերի հետ ,որոշելով չափման սահմանները ,կարողանալ որոշել տվյալ չափիչ սարքի սանդղակի բաժանման արժեքը և չափման սխալը:

Աշխատանքի ընթացքը – չափիչ սարքի վրա արված բաժանումների գծիկները և որոշ գծիկների մոտ գրված թվերը միասին կոչվում է ՝սանդղակ :

Չափիչ սարքի չափման հնարավորությունը կամ սահմանները սանդղակի ամենաներքևի նրբագծի դիմաց գրված թիվը նրա նվազագույն սայհմանն է ,սանդակի ամենավերևի նրբագծի դմաց գրված թիվը նրա առավելագույն սահմանն է կամ հնարավորությունը :

Որպեսզի որոշել չափիչ սարքի սանդղակի բաժանման արժեքը անհրաժեշտ է գտնել սանդղակի մոտակա այն երկու հարևան գծիկները որոնց կողքին թվային մեծության արժեքներ են գրված , այնուհետև մեծ արժեքից հանել փոքրը և ստացված թիվը բաժանել դրանց միջև բաժանումների թվի :

Ֆիզիկական մեծությունը բացարձակ ճշտությամբ ,առանց սխալի չափել հնարավոր չէ :Չափման սխակը կապված է բաժանման արժեքից և այն հավասար է բաժանման արժեքի կեսին .

 

Աշխատանք 2

C=(a-b):n(250մլ:75մլ=2մլ)

C1=2 մլ

V=սրվակի տարողություն

V1=չափագլանի տարողություն=40

V2=ամբողջական տարողություն=250մլ+40մլ=290մլ

Ես չափելու եմ տարբեր անոթների (բաժակ,սրվակ,շիշ …) ծավալները (տարողությունը) :
Փորձի նպատակը-Հասկանալ ,որ տարաների ,կամ անոթների ներսի ծավալը նրանց տարողությունը :
Անհրաժեշտ պարագաներ-չափանոթ ,տարբեր անոթներ և ջուր:
Աշատանքի ընթացքը-իմ չափագլանի բաժանման արժեքը և չափման սխալն է ՝ C=(a-b):n
Չափագլանում լցված ջրի ծավալը- V1=250մլ
Որպեսի որոշեմ սրվակի ծավալը պետք է այն ,բերնեբերան լցնել ջրով ,և միանգամից  դատարկեմ չափագլանի մեջ :Չափանումմեղած ջրի ծավալ+սրվակից դատարկված ջրի ծավալ ,սրվակի ծավալը=V2-V1  :