9 հետաքրքիր փաստեր ֆիզիկոսների մասին

1. Stephen Hawking was born on January 8, 1942, 300 years to the day after the death of Galileo.
2. Einstein did not only discover the Theory of Relativity: he was also co-inventor of a refrigerator he and fellow physicist Leo Szilard had invented.
3. Besides formulating the law of gravity, Isaac Newton is believed to have invented the cat-flap.
4. Newton became MP for Cambridge University in 1689. His only documented utterance in Parliament was to ask for a draughty window to be closed.
5. ‘Albert Einstein’ is an anagram of ‘Ten Elite Brains’.
6. Before his 70th birthday last year, Stephen Hawking was asked what he thinks about most. He replied: “Women. They are a complete mystery.”
7. The five youngest winners of Nobel Prizes all received their awards for physics.
8. Max Born, who won a Nobel Prize for Physics in 1954, was the grandfather of Olivia Newton-John.
9. The term ‘black hole’ was coined in 1967 by the physicist John Wheeler (1911-2008).

  1. Սթիվեն Հոքինգը ծնվել էր հունվարի 8-ին ,1942 թ.-ին ,Գալիլեոի մահից 300 տարի հետո:
  2. Ալբերտ Այնշտայնը ոչ միայն հայտնաբերել է համեմատականության թեորեմը ՝ այլ նա նաև ռեֆիգատորի համահեղինակ էր ,որը հորինել էին նա և նրա ընկեր Լեո Սզիլարդը :
  3. Բայցի այդ Իսահակ Նյուտոնը հավատում էր ,որ ձգողականության օրենքի ձևակերպումը ,կախարդական կերպով է հորինել :
  4. Նյուտոնը 1689 թ.-ին դարձավ Քեմբրիջի համասարանի պառլամենտի անդամ :Նրա միակ փաստագրված խոսքը խորհրդարանում ,այն էր ,որ նա ասում էր ՝ պետք էր խնդրեմ, որ փակուղային պատուհանը փակվի:
  5. ‘Ալբերտ Էյնշտեյնը’ ‘Տասը էլիտար ուղեղի’ պատկեր է:
  6. Մինչև անցյալ տարվա 70-ամյակի նախօրեին Սթիվեն Հոքինգին հարցրեցին, թե ինչի մասին է նա ամենաշատը մտածում,ն ա պատասխանեց. «Կանանց մասին ՝ նրանք լիովին առեղծված են »:
  7. Նոբելյան մրցանակի 5 ամենաերիտասարդ հաղթողները ստացան իրենց մրցանակները ֆիզիկայի համար:
  8. 1954 թ-ին Ֆիզիկայի Նոբելյան մրցանակի արժանացած Մաքս Բորն- ը Օլիվիա Նյուտոն-Ջոնի- ի պապն էր:
  9. «Սև փոս» տերմինը կազմվել է 1967 թ. Ֆիզիկոս Ջոն Ուլդերի կողմից (1911-2008):

Անգլերենից թարգմանեց ՝ Աստղիկ Ավագյանը

Հղում ՝ https://www.express.co.uk/life-style/top10facts/430501/Top-10-facts-about-physics

Տնային առաջադրանք ֆիզիկայից 19/03/18

Սովորել Է.Ղազարյանի դասագրքից՝ էջ 90-ից մինչև  99-ը և.էջ 82-ից մինչև էջ89

Տնային առաջադրանք՝

Գ.Մխիթարյանի <<Գիտելիքների ստուգման առաջադրանքներ մաս >>-ից էջ 81-ից մինչև էջ 85-ը:

Աշխատանք և Հզորություն էներգիա

Տարբերակ 1՝

1. 3. Ավտոբեռնիչը բարձրացնում է բեռը

2. 3. 12 Ջ

3. 1. 4 Ն

4. 4. 1000 Ջ

5. 1. 50 Ջ

6. 1. 3000 Ջ

7. 3. 30000 Ջ

Տարբերակ 2`

1. 1. Ձեռքից բաց թողված մարմինը ընկնում է գետին

2. 3. 4 մ

3. 3. 4 Ն

4. 4. 1000 Ջ

5. 2. 500 Ջ

6. 3. 2 Ջ

7. 1. 8000 Ջ

Տարբերակ 3`

1. 3. Տրակտորը քաշում է կցանքը

2. 3. հակադարձ ․․․ հակադարձ ․․․

3. 1. Ջ, կՋ

4. 4. 1000 կՋ

5. 3. 5000 Ջ

6. 2. 200 Ջ

7. 3. 30000 Ջ

Տարբերակ 4`

1. 2. Մարդը աստիճանով բարձրանում է վեր

2. 1. 100 Ջ

3. 3. 5 մ

4. 2. 10 կՋ

5. 3. 5000 Ջ

6. 1. 3000 Ջ

7. 3. 30000 Ջ

Տնային առաջադրանք ֆիզիկայից

Առ.33

V=36 կմ/ժ

V (մ/վ)-?

Լուծում

V=36 կմ/ժ
36×1000մ/3600վ=10 մ/վ
Առ.40

V=2սմ/ժ

1 շաբաթ հետո երկարություն-?

Լուծում

1 շաբաթ=7օր=168 ժ

V=2սմ/ժ
168×2=336 սմ
Առ.26

Ժամանակի չափման միավորներ են ՝ ժամը ,րոպեն, վարկյանը ,օրը:
Առ.24

Բարձրություն-3 սմ

Երկարություն-4 սմ

Լայնություն-3 սմ

Գտնել ծավալը մ^3-ով

Լուծում

Բարձրություն-0,03 մ

Երկարություն-0,04 մ

Լայնություն-0,03 մ

0,03×0,04×0,03=0,000036 մ
Առ.35

V1-15 մ/վ

V2-72 կմ/ժ

V1-ն է մեծ ,թե V2-.

Լուծում

V2 մ/վ-?

72×1000մ/3600վ=20 մ/վ

15 մ/վ< 20 մ/վ

Վ. Ի. Լուկաշիկի խնդրագրքից խնդիրների լուծում

Վարժություն .113

V=36 կմ/ժ
___________

V (մ/վ)-?
Լուծում

V= 36 կմ/ժ

36×1000մ/3600վ=10մ/վ

Վարժություն. 114

V1=7,9 կմ /վ

V2=11,2 կմ/վ

V3=16,7 կմ/վ

_____________

V(մ/վ ,կմ/վ) -?
Լուծում

V1=7,9 կմ/վ=7,9×1000/վ=7900 մ/վ

V2=11,2 կմ/վ=11,2×1000/վ=11200 մ/վ
V3=16,7 կմ/վ=16,7×1000/վ=16700 մ/վ

V1=7,9 կմ/վ=7,9×կմ/1/3600ժ=7,9կմ/3600 կմ/ժ=11200կմ/ժ

V2=11,2 կմ/վ=11,2×1000մ/վ=11200 մ/վ

V2=11,2×3600=42320 կմ/ժ
Վարժություն .115

S=2700կմ=2700000 մ

T=1ժ-3600 վ

V2=715  մ/վ

_______________

Համեմատել V-երը
Լուծում

V1=S/t=2700000մ/3600վ=750 մ/վ

V1>V2