Առցանց ուսուցում, մաթեմատիկա 3-րդ շաբաթ

Տանը

11 թվի բազմապատկումը

 

Եթե 11-ը բազմապատկում ենք միանիշ թվով ,ուրեմն գրում ենք այդ թիվը և միավորի տեղը և տասնավորի տեղը:

Օրինակ ` 2×11=22

9×11=99

7×11=77

Եթե 11 բազմապատկում ենք երկնիշ թվով ապա կատարում ենք այսպես `

Օրինակ ` x 25

                  11

                 +25

                 25     

                 275

Այսինքն ` որպես միավոր գրում ենք երկնիշ թվի միավորը,որպես ի տասնավոր գրում ենք երկնիշ թվերի միավորների գումարը,որպես հարյուրավոր  երկնիշ թվի տասնավորը:Այս կանոնը գործում է միայն այն երկնիշ թվերի համար ,որոնց միավորների գումարը չի գերազանցում 9-ը:

 

վարժ.1178,ա,դ,է,ժ

½+1/4=ընդ.բաժանարար-4-4:2×1+4:4+1=2+1=¾

⅞+5/18=ընդ.բաժանարար-72-72:8×7+72:18×5=63+90=153/72

5/24+41/36=ընդ.բաժանարար-72-72:24×5+72:36×41=30+82=112/72

7/32+5/28=ընդ.բաժանարար-224-224:32×7+224:28×5=49+40=89/224

 

վարժ.1229,ա, բ, գ

2/4-¼=ընդ.բաժանարար-4-4:4×2-4:4×1=2-1=¼

6/5-⅗=ընդ.բաժանարար-5-5:5×6-5:5×3=6-3=⅗

3/7-1/7=ընդ.բաժանարար-7-7:7×3-7:7×1=3-1=2/7

 

վարժ.1250,ը,թ,ժ

15/14×5/3=75/42

15×5=75

14×3=42

 

12/17×31/27=372/459

12×31=372

17×27=459

 

56/39×13/8=728/312

56×13=728

39×8=312

 

վարժ.1317

 

5/6x*=23/12=23/10

*=23/12×6/5=23/10

 

14/4=7/10x*=4

*=4/14×10/7=4

 

96/17x*=18/51

*=18/51×17/96=1/16

Իմ տան հյուրասենյակի մակերեսը

երկ.-6 մ

լայն.-4 մ

 

6×4=24մ2

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s