Ին՞չ դեր ունեն բույսերը,ծառերը և բնությունը մարդու կյանքում:

Ին՞չ դեր ունեն բույսերը,ծառերը և բնությունը մարդու կյանքում:

Բույսերը , ծառերը և բնությունը մարդու կյանքում շատ մեծ դեր են կատարում :

Բույսեր և ծառեր –բույսերը և ծառերը շատ մեծ դեր են կատարում մեզ համար ` նրանք տալիս են մեզ թթվածին :Ծառերի օգնությամբ մենքստանում ենք փայտ ,փայտիօգնությամբ էլ մենքստանում ենք կրակ ,սեղան ,աթոռ, դարակ և այլն… :Բույսերից մենք ստանում ենքդեղամիջոցներ,սնունդ ,անասնակեր և այլն …:

Բնությունըբնությունը կատարում է շատ մեծդեր մեր կյանքում:Բնության օգնությամբ ենքմենք ապրում,բնությունն է մեզ տվել կյանք ,եթեբնությունը չլիներ մենք նույնպես չէինք լինի :

Բնություն և այն ծառերը և բույսերը մեծ դեր ունեն ամեն մարդու կյանքում:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s