Խնդիրների լուծումներ (Մխիթարյան մաս II)

Էջ 18

Տարբերակ II

I. Ինչքան ջերմաքանակ կտա շրջապատին 1գ զանգված ունեցող պղնզի կտորը,եթե նրա ջերմաստիճանը իջնի 1°C-ով:

1)1Ջ

2)0,38 Ջ

3) 380Ջ

4)3,8 Ջ

5)38000Ջ


m=1

C=380 Ջ/կգ°C

t=1°C

Q=cmt=380 Ջ/կգ°C ×1 կգ ×1°C=380Ջ

Պատ.՝3

II.Ինչքան ջերմաքանակ կտա շրջապատին 5կգ զանգված ունեցող պղնձի կտորը ,եթե նրա ջերմաստիճանը իջնի 1°C-ով

1)1900Ջ

2)260Ջ

3)95Ջ

4)38 Ջ

5)3800Ջ

m=5 կգ

C=380 Ջ/կգ°C

t=1°C


Q=cmt=380 Ջ/կգ°C ×5 կգ ×1°C=380Ջ×5=1900 Ջ

Պատ.՝1)

III) Ինչքան ջերմաքանակ կտա շրջապատին 5 կգ զանգված ունեցող պղնձի կտորը 715°C-ից մինչև 15°C սառչելիս:

1) 17600Ջ

2)570000Ջ

3)2600Ջ

4)1330000Ջ

5)57000Ջ

m=5կգ

t1=15C°

t2=715C°

C=380 Ջ/կգ°C

Q-?


Q=cm(t2-t1)=380 Ջ/կգ°C×5 կգ× 715°C-15°C=380 Ջ×700=266000 Ջ

Պատ.՝ 3)

IV.Ինչքան ջերմաքանակ պետք է հաղորդել 1կգ ջրին,որպեսզի նրա ջերմաստիճանը 20 °C-ից հասնի 70°C:

1)2,1Ջ

2)6,8 Ջ

3)8,4Ջ

4)210 Ջ

5)42 կՋ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s