Մարմինների էլեկտրականացման բացատրությունը/լիցքի պահպանողական օրենք

Մարմինների էլեկտրականացման բացատրությունը

Եթե չեզոք մարմիններ ինչոր մարմնից անցնում են դեպի այլ մարմին էլեկտրոններ,ապա մեր առաջին մարմինը լիցքավորում է բացասական լիցքով՝ բացասականորեն,այսինքն եթե նրան համեմատենք նրա սովորական վիճակի հետ,ապա կնկատենք,որ նա ունի էլեկտրոնների ավելցուկ:Իսկ եթե չեզոք մարմինը կորցնոում է էլեկտրոններ,ապա նրա էլեկտրոնների թիվը փոքրանում է պրոտոնների թվից,և այդպես .արմինը ձեռք է բերում դրական լիցք,այսինքն եթե համեմատենք նրան նրա սովորալան վիճակի հետ,ապա կնկատենք,որ այն ունի էլեկտրոնների թվի պակաս:Այսպիսով՝ մարմինն էլեկտրականում է,երբ այն ձեռք է բերում կամ կորցնում էլեկտրոններ:

Լիցքի պահպանողական օրենք

Երբ մարմինների համակարգը շրջապատի հետ չի փոխանակում լիցք,ապա այդ մարմնի հանրահաշվական գումարը մնում է նույնը:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s