Դասարանական աշխատանք 28/02/20

1)Ինչն է մերժում մեծ բանաստեղծը

ա)Դերասանությունը բեմում
բ)Կեղծիքը կյանքում
գ)Թատրոնն ու բեմը
դ)Ամենալավ բարի զգացմունքները

2)Որն է բանաստեղծի հիմնական ուղերձը երիտասարդներին

ա)Պետք է կրտսերտարիքում բաց աչքով երազել,մեծ ու լուսեղեն անուրջներ ունենալ
բ)Պետք է ազատ ու արժանապատիվ կյանքով ապրել,մաքուր,բարի ու լիքը սիրտ ունենալ
գ)Պետք է ուշադիր ջոկել կեղծիքը անկեղծությունից
դ)Պետք է միշտ հետևել խոսքին ու շարժումին

3)Թումանյանի ,,Անկեղծ չենք,, հոդվածը տպվել է…
1907 թ.-ին

4)Որ բառն է սխալ գրված

ա)Դժկամ
բ)դշխեմ
գ)դշխո-թագուհի,բամբիշ
դ)գժտվել

5)Որ բառն է սխալ գրված
ա)Թմբիր-թմրել,ննջել
բ)շամբուտ-եղեգն,բամբուկ
գ)բանբիռ-երաժշտական գործիք
ե)բամբիշ

6)Որ բառն է հնչյունափոխված
ա)Խաչագող
բ)Ազգային
գ)արթնանալ-ու-ն սղվել է
դ)աշխարհ

7)Որ բառն է պարզ
ա)Հրաշալի
բ)Տեղահան
գ)Անուրջ
դ)Շարժում

8)Ակնկալությն բառի որ վանկատման տարբերակն է ճիշտ
Ա-կըն-կա-լու-թյուն

9)Որ բառում ածանց չկա
ա)Դերասան
բ)Անկեղծ
գ)Խաչագող
դ)Մեջբերում

10)Որ դեպքում է գոյականի հոլովը սխալ նշված
ա)աշխարհին-հայցական հոլով
բ)մարդու-սեռական հոլով
գ)ուժերով-գործիական հոլով
դ)խոսքից-բացառական հոլով

11)Որ բայաձևն է ապառնի ժամանակ ցույց տալիս
ա)Նայե՛ցք
բ)Չեմ ուզում
գ)հայտնվել է
դ)արթնանար

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s