Ջրածնի ստացումը և նրա քիմիական հատկությունների ուսումնասիրումը

Գործնական աշխատանք.

Ջրածնի ստացումը մետաղների և թթուների փոխազդեցությունից

Անհրաժեշտ սարքեր և նյութեր-

Փորձի նկարագրում

Եզրակացություն.

Ռեակցիաների հավասարումների գրառումը

1. Zn+HCl=ZnCl2+H2-տեղակալման ռեակցիա

2. H2+O2=2H2O-միացման ռեակցիա

3. Na+HOH=NaOH+H2-տեղակալման ռեակցիա

4. NaOH+HCl=NaCl+H2O-չեզոքացման ռեակցիա

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s