Էկոլոգիա

Էկոլոգիակա-ի իմացությունը    շատ անգամներ կապվել է  կենդանիների համակեցության հետ :Դժվար կլինի պատկերացնել մմի բնական համակեցություն որտեղ մի կենդանի օրգանիզմ գոյատեվի միայնակ ,առանց այլ կենդանի օրգանիզմների :Տարածքում միասին ապրելով կենդանի օրգանիզմների հետ առաջանում են փոխադարձ կապեր և հենց դա էլ բնական համակեցության հիմքն է :

Տարբեր կենդանիներ կատարում են իրենց դերը և ըստ դրա կարելի է տարբերել կենդանի օրգանիզմի երեք խումբ .

Առաջին խումբի մեջ մտնում են կենդանի օրգանիզմները ,որոնք անօրգանական նյութերը դարձնում են օրգանական :Սովորաբար դրանք ֆոտոսինթեզ իրագործող կանաչ բույսերն են և կոչվում են արտադրողներ: 

Երկրորդ խումբը սնվում է օրգանական նյութերով ,և անվանում են նրանց սպանողներ:Այս խմբի մեջ մտնում են գիշատիչ բույսերը և համարյա թե բոլոր կենդանիները :

Իսկ վերջին խումբի սնկերը սնվելով փոքր կենդանիներով քայքայում են այդ նութերը,երրորդ խումբն էլ կոչվում է քայքայողներ :

Այդ խմբերի շնորհիվտեղի է ունենում նյութերի շրջապտույտ ,որը շատ կարևոր է այս համակեցության և նրա կայուն լինելու համար:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s