Իմ ուսումնական ակնարկները հայոց լեզու և գրականություն առարկաներում

Այս ուսումնական տարի հայոց լեզու և գրականություն առարկաներում ակնարկում եմ ,որ մենք համեմատած ավելի շատ ժամանակ տրամադրենք ստեղծագործական աշխատանքներին և ուղղագրությանը :

Նաև կցանկանայի ,որ լինեն օրեր ,երբ տնային կամ դասարանական առաջադրանքները սովորողները կազմեն :

,,Վիլիյամ Սարոյան,, ֆիլմ

Աննման հայոց գրող Վիլյամ Սարոյանի մասին ֆիլմը ինձ շատ դուր եկավ :Այն թեկուզ կարճ , բայց մեկ է ծավալուն պատմում է նրա կյանքի և նրա անցած ճանապարհի մասին :

Սարոյանը ծնվում է Կալինֆորնիյաում :Քանի որ հայրը դեռ 31 տարեկանում մահանում է ,ապա նա դեռ յոթ տարեկանից թրթեր էր վաճառում ,և այդպես էլ ուսում չի ստանում :Բայց փոխարենը նա գրքեր էր կարդում և այդպես սովորում :Գրքեր կարդալու ժամանակ նա սկսում է հասկանալ ,որ գրելը նախատեսված է իր իսկ համար :Այդպես գրողը գնում է իր ճակատագրով … Նա շրջում է Հայաստանով ,Եվրոպայով և այլ երկրներով և գրավում է հազարավոր մարդկանց սրտերը իր հիասքանչ ստեղծագործություններով :

Կրկնողություն քիմիայից

Ինչ է ուսումնասիրում քիմիան,ինչ բնագիտական գիտություններ գիտեք

Քիմիան ուսումնասիրում է նյութերը ,նրանց կառուցվածքը,բաղադրությունը ,կիրառումը :Բնագիտական գիտություննրից են ՝ քիմիան,ֆիզիկան ,կենսաբանությունը ,աշխարհագրությունը ,էկոլոգիան,աստղագիտությունը :
Մարմին,նյութ,բերել օրինակներ

Մեզ ջրջապատող բոլոր իրերը մարմիններ են ,օրինսկ ՝սեղանը ,աթոռը,համսկարգիչը ,տետրը և այլն:

Այն ինչից ,որ պատրաստված են մարմինները կոչվում են նյութեր ,օրինակ ՝ երկաթ,փայտ ,ոսկի ,պղինձ և այլն :
Պարզ և բարդ նյութեր,բերել օրինակներ

Պարզ նյութերը այն նյութերն են ,որոնք կազմված են մեկ տարրից ,օրինակ ՝ թթվածինը ,ազոտ ,ծծում ,երկաթ և այլն :

Բարդ նյութերը այն նյութերն են ,որոնք կազմված են երկու կամ ավել տարրերից,օրինակ ՝ ջուրը ,ածխաթթու գազը և այլն :
Ֆիզիկական,քիմիական երևույթներ,բերել օրինակներ

Քիմիական երևույթները այն երևույթներն են ,որոնց ժամանակ փոխվում է նյութ բաղադրությունը ,մի նյութից առաջանում է երկու կամ ավելի նյութեր ,օրինակ ՝երկաթի ժանգոտելը ,վառելիքի այրվելը քիմիական երևույթներ են :

Ֆիզիկական երևույթները այն երևույթներն են ,որոնց ժամանակ չի առաջանում նոր նյութ ,այլ փոփոխվում է նրա ձևը ,չափսը ,վիճակը ,օրինակ ՝ մոմի հալչելը ,անձրևի գալը ,ձայնի արձագանքումը ֆիզիկական երևույթներ են :
Սահմանել մոլեկուլ,ատոմ հասկացողությունները,ատոմի բաղադրությունը

Ատոմը նյութի անբաժանելի մասն է:Ատոմ բառը հունարենից թարգմանաբար նշանակում է անբաժանելի :Ֆիզիկական երևույթների ժամանակ ,և` ատոմները , և`- մոլեկուլները պահպանվում են , իսկ քիմիական ռեակցիաների ժամանակ մոլեկուլները քայքայվում են , իսկ ատոմները պահպանվում են : Դրա համար ատոմը քիմիապես անբաժանելի մասնիկ է : Ատոմները միանալիս առաջացնում են մոլեկուլներ :

Ատոմները կազմված են միջուկից :Միջուկը կազմված է դրական պրոտոններից և չեզոք նեյտրոններից :Միջուկի շուրջը պտտվում են բացասական էլեկտրոնները:Ատոմը էլեկտրաչեզոք մասնիկ է ,որովհետև պրոտոնների և էլեկտրոնների թիվը հավասար է :Պրոտոնների և էլեկտրոնների թիվը միշտ հավասար են ,և հավասար են տարրի կարգաթվին :

Ինչ ատոմամոլեկուլային տեսության կետեր գիտեք

Հարաբերական ատոմային,մոլեկուլային զանգված
Հարաբերական ատոմային զանգվածը ցույց է տալիս, թե մեկ ատոմի զանգվածը քանի անգամ է մեծ զ.ա.մ.-ից: Հարաբերական մոլեկուլային զանգվածը ցույց է տալիս, թե քանի անգամ է մեկ մոլեկուլի զանգվածը մեծ զ.ա.մ.-ից:

Տարրերի առաջին դասակարգումը,ինչպես է ստեղծվել պարբերական համակարգը

Բոլոր տարրերը բաժանվեցին երկու հիմնական խմբեր ՝ մետաղներ և ոչմետաղներ :

Այս դասակարգումը թերի էր ,որովհետև գտնվեցին տարրեր ,որոնք ունեին և մետաղական և ոչ մետաղական հատկություններ :

Բոլոր մետաղներից առանձնացրեցին և հավաքեցին ակտիվ մետաղները,որոնք կոչվեցին ալկալիական մետաղներ :Ամենակտիվ ,ոչմետաղները կոչվեցին հալոգեններ ,որը թարգմանվում է աղածին:Երրորդ խումբը ազնիվ կամ իներտ գազերն են ՝հելիում,նոն,արգոմ,կրիպտոն և այլն…

Պարբերություններ,ինչ է ցույց տալիս պարբերության համարը
Կարգաթիվ,ինչ է ցույց տալիս տարրի կարգաթիվը

Կարգաթիվը ցույց է տալիս պրոտոնների, էլեկտրոնների թիվը և նեյտրոնների լիցքը:

Դասարանական աշխատանք 10.09.18

Դասարանական աշխատանք

Ո՞ր բառի հնչյուններն են տառերից շատ.

Սարդոստայն, որբևայրի, ով, պարզերես, տասներկու։

Գրի՛ր տասը բառ, որոնց հնչյունների քանակը հավասար են տառերի քանակին

Հեռախոս,պահարան,պատուհան,այգեպան,տիրակալ,հավասար,նախագահ, բնակելի,վիրակապ,հանգիստ:

Գրի՛ր տասաը բառ, որոնց հնչյունների քանակը հավասար չեն տառերի քանակին

Որսորդ,որս ,անձրև,մանր,սանր,բարև,հարևան ,երևույթ,երկիր,ոսկոր:

Գրի՛ր չորս բառ, որոնց մեջ մեկ տառ փոխելով ուրիշ բառ կստանաս (օրինակ՝ բարկ-բարք)։

Նավ-կավ

Գրիչ-կրիչ

Վարդ-բարդ

Տերև-վերև

Տրված ածանցներից ու բառերի արմատներից կազմի’ր հնարավորինս շատ բառեր (բառը պետք է ունենա միայն մեկ ածանց).

 • Գեղաշուք, տնատեր, չարալեզու, մահագույժ, բարձրարժեք, անօրեն
 • -եղ, -ական, -ացու, -անի, -կան։

Գեղաշուք-գեղացի ,շքեղ

Տնատեր-տնական

Չարալեզու-լեզվական

Մահագույժ-մահացու

Բարձրարժեք-արժանի

Անօրեն-օրինական

Փակագծում տրված բառերից տեղադրի՛ր նա, որը համապատասխանում է նախադասության իմաստին։

 • Այնքան վտանգավոր չէ չվարժեցված երիվար (1. հեծելը, 2. հեծնելը), որքան անփորձ բարեկամին գաղտնիքներ վստահելը։
 • Ով իր խղճի դեմ է գործում, չի կարող նրա խայթոցից (1. զուրկ, 2. զերծ) մնալ։
 • Պատգամավորը մի շարք (1. փաստեր, 2. փաստարկներ) բերեց՝ հիմնավորելու համար օրենսդրական փոփոխությունները։
 • Հարկավոր է լրջությամբ (1. վերաբերել, 2. վերաբերվել) բոլոր առաջարկներին։

Դասարանական աշխատանք 10.09.18

Դասարանական աշխատանք

Ո՞ր բառի հնչյուններն են տառերից շատ.

Սարդոստայն, որբևայրի, ով, պարզերես, տասներկու։

Գրի՛ր տասը բառ, որոնց հնչյունների քանակը հավասար են տառերի քանակին

Հեռախոս,պահարան,պատուհան,այգեպան,տիրակալ,հավասար,նախագահ, բնակելի,վիրակապ,հանգիստ:

Գրի՛ր տասաը բառ, որոնց հնչյունների քանակը հավասար չեն տառերի քանակին

Որսորդ,որս ,անձրև,մանր,սանր,բարև,հարևան ,երևույթ,երկիր,ոսկոր:

Գրի՛ր չորս բառ, որոնց մեջ մեկ տառ փոխելով ուրիշ բառ կստանաս (օրինակ՝ բարկ-բարք)։

Նավ-կավ

Գրիչ-կրիչ

Վարդ-բարդ

Տերև-վերև

Տրված ածանցներից ու բառերի արմատներից կազմի’ր հնարավորինս շատ բառեր (բառը պետք է ունենա միայն մեկ ածանց).

 • Գեղաշուք, տնատեր, չարալեզու, մահագույժ, բարձրարժեք, անօրեն
 • -եղ, -ական, -ացու, -անի, -կան։

Գեղաշուք-գեղացի ,շքեղ

Տնատեր-տնական

Չարալեզու-լեզվական

Մահագույժ-մահացու

Բարձրարժեք-արժանի

Անօրեն-օրինական

Փակագծում տրված բառերից տեղադրի՛ր նա, որը համապատասխանում է նախադասության իմաստին։

 • Այնքան վտանգավոր չէ չվարժեցված երիվար (1. հեծելը, 2. հեծնելը), որքան անփորձ բարեկամին գաղտնիքներ վստահելը։
 • Ով իր խղճի դեմ է գործում, չի կարող նրա խայթոցից (1. զուրկ, 2. զերծ) մնալ։
 • Պատգամավորը մի շարք (1. փաստեր, 2. փաստարկներ) բերեց՝ հիմնավորելու համար օրենսդրական փոփոխությունները։
 • Հարկավոր է լրջությամբ (1. վերաբերել, 2. վերաբերվել) բոլոր առաջարկներին։