Տրամաբանական մաթեմատիկա

1․ Գտեք սխալը: Ոչ հեռու անցյալում խանութներում մետրանոցներիի փոխարեն գործածում էին յարդը: Վաճառողը կտորի եզրը մի ձեռքով դնում էր քթին, մյուս ձեռքով այն ձգում էր մինչև մատների ծայրը. ստացվում էր մեկ յարդ: Մի անգամ նման խանութից կինը գնել էր 10 յարդ կտոր: Նա տանը ստուգեց ու համոզվեց, որ վաճառողը իրեն չի խաբել, բայց նրա ամուսինը չափեց կտորը և տեսավ, որ այն 9 յարդ է:

Ամուսնու ձեռքը ավելի երկար էր ,քան վաճառողինը ,այդ պատճառով էլ ամուսնու համար այն 9 յարդ էր :

2․Գտեք սխալը:

1 ար= 100մ2 = 100 սմ x 100սմ = 1մ x 1մ = 1մ2 , 1 ար= 1մ2

Ստուգում ենք մեր գիտելիքները․ արդյոք հիշո՞ւմ ենք կարգային միավորները:

Օրինակ` 457903 թվի գրության մեջ մենք պետք է իմանանք, որ

3 – ը ցույց է տալիս, որ առաջին`միավորների կարգում կա 3 միավոր,

0 –ն ցույց է տալիս, որ երկրորդ`տասնյակների կարգում կա 0 տասնյակ,

9-ը ցույց է տալիս, որ երրորդ`հարյուրյակների կարգում կա 9 հարյուրյակ,

7-ը ցույց է տալիս, որ չորրորդ`հազարյակների կարգում կա 7 հազարյակ,

5-ը ցույց է տալիս, որ հինգերորդ`տասհազարյակների կարգում կա 5 տասհազարյակ,

4- ը ցույց է տալիս, որ վեցերորդ`հարյուրհազարյակների կարգում կա 4 հարյուրհազարյակ:

3․ Տրված թվերը ներկայացրու կարգային գումարելիների գումարի տեսքով:

34=30+4 345=300+40+5 58901=50000+8000+900+1

80=80 4089=4000+80+9 60091=60000+90+1

900=900 6900=6000+900 20302=20000+300+2

4․Կարգային գումարելիների գումարը գրիր թվի տեսքով:

8000 + 20 + 6 =8026 6000 + 300 + 20 + 1=6321

5000 + 200 + 30 =5230 2×100000 + 3×100 + 3×1=200303

3 հազ. + 2 հ. + 1տ. + 1մ=3211 7×1000 + 5×1=7005

900000 + 3000 + 2 =903002 9000000 + 9×1=9000009

5․ Նկարում կա 5 հավասար քառակուսի: երկու գծիկ տեղափոխելով ստանալ 4 հավասար քառակուսի:

11111

6. Թվաբանական գործողությունների և փակագծերի օգնությոմբ (ուղղահայաց, հորիզոնական կամ էլ թեք) ստացեք ճշմարիտ հավասարություն: Օրինակ` 63=7×9, 9x(3+6)=81

Գտեք առնվազն 6 հավասարություններ: