Դասարանական աշխատանք

Լուռ է գիշերը։-փոխաբերություն  Սառույց է ու ձյուն… 

Պաղ լռությունը-փոխաբերություն  մռայլ է ու չար.-Պաղ լռություն-մակդիր

— Զարթիր, ըղձալի գարնան շառաչյուն,-անձնավորում

— Պայթիր, փոթորիկ, կարող ու պայծառ։-անձնավորում

Լուռ է երկիրը-փոխաբերություն ։ Երկինքը ամպոտ.

Մեկը թախծագին նայում է հեռուն, 

Մեկը կանչում է՝ «Զարթի՛ր, առավոտ», 

Ու շղթաներով աղմուկ է հանում… 

Ու մի արձագանք… գիշեր է ու ձյուն… 

Հանգիստ ննջում է մռայլ շրջական- մակդիր,

— Շողա, վրեժի մահաբեր դաշույն-փոխաբերություն

— Հնչիր, փոթորիկ ժողովրդական…-փոխաբերություն

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s